Ocena brak

HURWIC, Horowitz ABRAHAM BEN SABBATAJ

Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012

ur. ok.
1550 w Pradze, zm. 1615, rabin, pisarz religijny, ojciec Isaiaha.

Studiował m.in. w Krakowie u M. —> Isserlesa w duchu
racjonalizmu Majmonidesa; wypędzony z Poznania przez ortodoksyjnych
Żydów, zmarł na tułaczce. W twórczości kładł
nacisk na human, i mor. wartości przebaczenia i nieczynienia
krzywdy.

Napisał komentarz do dzieł Majmonidesa Shemoneh
Peraklm (Lb 1577, 16022), rozprawę o moralności i pokucie
Berit Avraham (Lb 1578), komentarz do Talmudu Emek
Berakhah (Kr 1597); pośm. ukazała się jego autobiografia
Yesh Nohalim (Pr 1615, A 1701).

 

S.A. Horodecki. Szlosz, Meot szana szel jahadut Polin, Tel Aviv 1945, 104-108; B. Mark, F. Kupfer. Żydzi polscy w okresie Odrodzenia, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 3(1953) z. 2-3 , 43-45; tenże, PSB X 115; H.H. Ben-Sasson, EJ VIII 985-986.

Podobne prace

Do góry