Ocena brak

HURK ANTONIUS HENRICUS van den OFMCap bp.

Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012

Imię
zak. Ferreriusz, ur. 16 III 1907 w Heesch k. Nijmegen, zm.
15 VIII 1989 w Velp k. Arnhem, misjonarz.

Do zakonu wstąpił 1925 w prowincji hol.; po studiach filoz.-
teol. w seminariach zak. przyjął 1932 święcenia kapł.;
studia teol. kontynuował na Gregorianum, uzyskując 1936
doktorat kośc. nauk wsch. na podstawie rozprawy De theologia
practica Demetrii Tuptali, metropolitae Rostoviensls (1702-
-09) secundum opera edita (R 1936).

Zainteresowany —> neounią
odwiedził 1933 Polskę, a 1936-39 na zaproszenie E. Fermonta
przeszedł na obrządek bizant.-słow. i przyjął imię
Andrzej; pracował w Lubieszowie, będąc mistrzem nowicjatu
i bibliotekarzem oraz wykładowcą filozofii w kapucyńskich
seminariach zak. w Nowym Mieście n. Pilicą (1937-38) i Zakroczymiu
(1938-39); po wybuchu II wojny świat, wrócił do
kraju i 1940-42 był przełożonym klasztoru w Babberik, nast.
definitorem, 1945-51 prowincjałem, 1952 został w Rzymie
gen. sekretarzem zakonu;

mianowany w tymże roku przełożonym
misji na Sumatrze, został 1955 wikariuszem apost. (i
bpem tytuł. Phelbes) tej misji, a 1962 metropolitą Medanu;
po przejściu 1976 na emeryturę wrócił do Holandii.

 

ACap 71(1955) 37-38, 77(1961) 62-63, 105(1989) 337; Gadacz I 500-501.

Podobne prace

Do góry