Ocena brak

HUONDER ANTON SJ

Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012

ur. 25 XII 1858 w Chur (Szwajcaria),
zm. 23 VIII 1926 w Bonn, misjolog.

Do zakonu wstąpił 1875; po studiach filoz.-teol. w kolegiach
zak. w Anglii i Holandii oraz przyjęciu święceń kapł.
był od 1889 współpracownikiem wydawanego we Fryburgu
Br. czasopisma „Die katholischen Missionen", a 1902-12 i
1916-18 jego redaktorem; propagował —> Ćwiczenia duchowne
Ignacego Loy oli, a także ruch mis. w Niemczech; był przeciwnikiem
— europeizmu, a zwolennikiem mis. — akomodacji
(IV D).

H. jest autorem: Deutsche Jesuitenmissionäre des
17. und 18. Jahrhunderts (Fr 1899), Der einheimische Klerus
in den Heldenländen (Fr 1909), Die Mission auf der Kanzel
und im Verein (I-III, Fr 1912-14), Bannerträger des Kreuzes
(I-II, Fr 1913-15), Zur Geschichte des Missionstheaters (Aa
1918), Der Europäismus im Missionsbetrieb (Aa 1921), Der
heilige Ignatius von Loyola der Missionsberuf (Aa 1922), Die
Verdienste der katholischen Heidenmission um die Buchdruckerkunst
vom 16.-18. Jahrhundert (Aa 1923), Ignatius von
Loyola. Beiträge zur seinen Charakterbild (Fr 1932).

Dużą
popularność zdobyło dzieło ascet. Zu Füssen des Meisters
(I-IV, Fr 1914-30), wielokrotnie wznawiane i przetłumaczone
na 12 języków, w tym również na pol. (U stóp Mistrza. Krótkie
rozmyślania dla kapłanów obarczonych licznymi zajęciami,
Kr 1917, Pz 1922).

H. był też autorem opowiadań mis.,
m.in. Die Tasse des weissen Bonzen (Fr 1912, 19269; Czara
białego bonzy. Opowiadanie z Japonii, Wwa 1934).

 

Koch JL 384; B. Arenš, Jesuitenorden und Weltmission, Rb 1937; C. Testore, ECat VI 1510-1511; J.A. Otto, LThK V 542; S. Brechter, NDB X 71-72; BBKL II 1189 11.

Podobne prace

Do góry