Ocena brak

HUNTZIGER CHARLES (1880-1941) - generał

Autor /jola123 Dodano /24.02.2011

Francuski oficer, absolwent szkoły wojskowej w Saint-Cyr, w latach 1902-14 służył w wojskach kolo­nialnych na Madagaskarze i w Sene­galu. W czasie I wojny światowej pracował w sztabach alianckich. W 1938 r. wszedł w skład Najwyż­szej Rady Wojennej. W 1940 r., w czasie wojny niemiecko-francu-skiej, dowodził 2 armią, a następnie 4 Grupą Armii. 22 czerwca 1940 r. podpisał w *Compiegne zawieszenie broni. Dowodził tzw. armią rozejmową, a we wrześniu 1940 r. objął stanowisko ministra woj­ny w rządzie Philippe'a *Petaina oraz głównodowodzącego wojskami *Vichy. Zginął w wypadku lotni­czym w 1941 r.

 

Podobne prace

Do góry