Ocena brak

HÜNEFELD ANDRZEJ

Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012

ur. 1581 w Halberstadt k. Magdeburga,
zm. 1666 w Gdańsku, drukarz, księgarz, wydawca.

Początkowo pracował w oficynie Wilhelma Guilemothana,
a 1608 został właścicielem drukarni; był czołowym typografem
zboru kalwińskiego i — braci czeskich, co wywołało wobec
niego niechęć ze strony rady miejskiej Gdańska; 1633
uzyskał od króla Władysława IV Wazy przywilej wyłączności
druku w Polsce dzielą J.A. —» Komeńskiego Janua llnguarum
(Gd 1633, 164810), nast. Viertzig Dialogi M. Volckmara.

Do
najwybitniejszych osiągnięć H. należy druk (własnym nakładem)
Biblii gdańskiej (1632), co w sytuacji ówczesnego zróżnicowania
reformacji pol. wymagało dużej profesjonalności
(dbałość o stronę filol.) i ostrożności edytorskiej (początkowo
negatywnie ustosunkowały się do Biblii gdańskiej zbory
litew. i małopol., co zagroziło interesom H.).

W oficynie H.
ukazał się także Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa
i Psalmy króla i proroka Dawida (Gd 1632) oraz Nowy
Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego
na polski przetłumaczony (Gd 1633; zawiera frontyspis rylca
Cornelisa Duysenda).

Ponadto H. drukował liczne kancjonały
kalwińskie i luterańskie z jednogłosowym zapisem muz.
(np. Psalmy Dawidowe w przekł. M. Rybińskiego, Gd 1616,
1636; Kancjonał, Gd 1628; Hymny, Gd 1628); tłoczył też
pol. przekład Katechizmu M. — Lutra, podręczniki w języku poł. oraz kalendarze; polonika stanowiły trzecią część jego
druków (do H. odnoszono nazwę „drukarza pol.").

 

Z. Nowak, Andrzej H. jako nakładca i drukarz „Biblii gdańskiej" w 1632, Libri Gedanenses 1(1967) 35-53.

Podobne prace

Do góry