Ocena brak

HUMORESKI Z TEKI WORSZYŁŁY

Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012

HUMORESKI Z TEKI WORSZYŁŁY, najwcześniejsze dwa opowiadania H. Sienkiewicza, wyd. w Warszawie 1872, utrzymane w tonie pozytywist. „powieści z tezą", ilustrujące społ. hasła pozytywizmu, głoszone na łamach „młodej prasy". Pierwsze, Nikt nie jest prorokiem między swymi, prawi o młodym ideologu, wzorowym gospodarzu i pionierze kultury, Wilku Garbowieckim, który ginie wskutek niechęci sąsiadów do jego nowatorskich poczynań, a także z .powodu własnej porywczości i nieumiejętności postępowania z otoczeniem. Opowiadanie drugie, Dwie drogi, przeciwstawia dwu młodych ludzi, inżyniera Iwaszkiewicza, budującego fabrykę i zatrudniającego robotników pol., utracjuszowi Jasiowi Złotopol-skiemu, sprzedającemu majątek kolonistom niemieckim. Oba te opowiadania, czy raczej powiastki, zawierające satyrycznie ujęty obraz ziemiaństwa, cechuje tendencyjne uznanie dla ideologów organizujących życie wedle zasad nowoczesnych. Przekłady: czes., franc., ros., szwedzki.

Wyd. J. KRZYŻANOWSKI w: Dzieła, 1.1, W. 1949.

Julian Krzyżanowski

Podobne prace

Do góry