Ocena brak

HUMORESKA

Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012

HUMORESKA, krótkie wesołe opowiadanie o nieskomplikowanej fabule, której komizm wzmacniają rozmaite zabiegi, tak kompozycyjne, jak językowo-stylistyczne: zabawne sytuacje, karykaturalnie zdeformowane postacie, dowcipna pointa, kontrast, kalambur, parodia. Współczesną h. charakteryzuje często takie ujmowanie przedstawionego świata, aby ujawniły się jego cechy groteskowe i absurdalne. Rozmaitość koncepcji autorskich powoduje, że h. oscyluje pomiędzy literaturą rozrywkową, której wyłącznym zadaniem jest rozbawienie czytelnika, a głębszym i zmuszającym do refleksji ujęciem rzeczywistości. Szeroko upowszechniła się w 2 poł. XIX w., uprawiana przez zawodowych humorystów w prasie codziennej i satyrycznej. Do znanych twórców h. w literaturze świat, należeli A. Czechow, M. Twain, J. Haśek, M. Zoszczenko; na gruncie pol. gatunek ten uprawiali np. A. Wilkoński, J. Lam, B. Prus w XIX w., później K. Makuszyński; współcześnie popularną odmianę h. kontynuował S. Wiechecki (Wiech), w poetyce humoru absurdalnego rozwinęli ją S. Mrożek i S. Zieliński. Zob. też facecja. 

Tadeusz Bujnicki

Podobne prace

Do góry