Ocena brak

HUMIFIKACJA

Autor /ferdziu Dodano /04.03.2013

HUMIFIKACJA — przemiana obumarłej substancjiorganicznej (resztek roślinnych i zwierzęcych)w glebie w próchnicę (humus). Proces tenzachodzi na ogół w warunkach ograniczonegodostępu powietrza do gleby przy współudzialeorganizmów glebowych: mikroflory i drobnejfauny, z której najważniejszą rolę odgrywajądżdżownice. W warunkach silnego uwilgotnieniai kwaśnego odczynu gleby wytwarza się niesprzyjająceśrodowisko dla organizmów tlenowych,proces całkowitej humifikaęji nie zachodzi,a resztki roślinne ulegają storfieniu.

Podobne prace

Do góry