Ocena brak

Humanizm wczesnego średniowiecza (Chartres)

Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011

SZKOŁA W CHARTRES

  • rola szkoły w Chartres: podniosła ogólną kulturę naukową średniowiecza, umożliwiła postępy filozofii, sama nowych owoców nie wydała

  • przedstawiciele:

    • Fulbert (X n.e.) – początek złotego okresu: środowisko uczonych i specjalistów, krytycyzm (zamiast konstruktywizmu), naukowość (zamiast metafizyki), starożytna wiedza przyrodnicza i matematyczna; Bernard z Chartres (XII n.e.) – platończyk; Gilbert de la Porree (XII n.e.) – filozof w duchu Arystotelesa; Teoderyk z Chartres (XII n.e.) – naukowiec;

    • Wilhelm z Conches (XI/ XII n.e.) – naukowiec; Adelhard z Bath – wszechstronna wiedza; Jan z Salisbury (XI n.e.) – humanista, zbudował teorię życia publicznego i teorię logiki na tle współczesnych stosunków naukowych

EWOLUCJA POGLĄDÓW SZKOŁY Platonizm (powrót do czystego platonizmu)

Bernard - uniwersalia to idee (istnieją niezależnie od jednostkowych rzeczy, rzeczy są podrzędne w stosunku do nich); Teodoryk, Wilhelm - Duch święty to dusza świata, dowody na jedność i troistość Boga w duchu pitagoreizmu -> spirytualizm i idealizm

Empiryzm (po odzyskaniu logiki Arystotelesa – trend do odszukiwania i tłumaczenia dzieł starożytnych)

Gilbert – indukcyjne pochodzenie zasad wiedzy; Jan z Salisburypostrzeżenie, abstrakcja i indukcja jako droga do zasad naukowych (inni: Abelard, Hugon mistyk) -> krytycyzm i empiryzm

Zainteresowania przyrodnicze i historyczne (reakcja na nadmiar teologii i filozofii, również dzięki odzyskaniu starożytnych dzieł naukowych)

Teoderyk, Wilhelm, Gilbert – Arystoteles, atomizm Demokryta

Jan z Salisbury - zjawiska historyczne i współczesne

Inne: Wilhelm de Conches – sceptycyzm, akademicyzm

ROZWÓJ: spadek znaczenia od XIII n.e. (konkurencja Paryża), studia przyrodnicze i humanistyczne przeniosły się do Anglii (XIII/ XV n.e.) i Oksfordu (XV n.e.)

OPOZYCJA minimalna, gdyż szkoła nie zajmowała stanowiska w teologii (wyjątek: atomistyka)

Podobne prace

Do góry