Ocena brak

HUMANITARYZM

Autor /DomikB Dodano /07.11.2012

 

HUMANITARYZM (łc. humanitas = lu­dzkość, człowieczeństwo) ang. humanitarianisme; fr. humanitarisme

  1. Program moralny lub społeczny zakła­dający równość wszystkich ludzi wobec prawa i domagający się objęcia wszystkich jednakowymi obowiązkami moralnymi oraz dawania równych szans wszystkim, bez względu na przynależność społeczną, rasę, płeć czy stan posiadania, a mający na celu zmniejszenie cierpień i zwiększenie do­brobytu przez odpowiednie ustawodaw­stwo, często obejmujący także zapobieganie okrucieństwu wobec zwierząt (np. etyka A. Schweitzera formułująca postulat „sza­cunku dla życia" jako normę).

  2. Nazwa nadawana niekiedy doktrynie A. Comte'a postulującej oddawanie czci ludzkości, nie zaś Bogu czy naturze.

  3. pot. Postawa znajdująca wyraz w do­broczynności, wyrozumiałości, życzliwości.

Podobne prace

Do góry