Ocena brak

HULL CORDELL (1871-1955) - polityk

Autor /jola123 Dodano /24.02.2011

Amerykański prawnik, senator od 1930 r., w 1933 r. objął urząd sekre­tarza stanu (ministra spraw zagra­nicznych). Przede wszystkim starał się utrzymywać dobre stosunki z państwami Ameryki Południowej (Good Neighbour Policy) i nie dostrzegał oznak narastającego kryzysu na Dalekim Wschodzie. W 1941 r. prowadził rokowania z ja­pońskim ambasadorem adm. Nomu-rą Kichisaburo, w czasie których zajął bezkompromisowe stanowisko wobec japońskiej agresji na Chiny. Był systematycznie informowany przez wywiad i amerykańskiego ambasadora w Tokio Josepha C. Grewa o przygotowaniach Japonii do wojny, jednakże tylko raz, 7 li­stopada, ostrzegł o tym prezydenta. W czasie wojny był gorącym zwo­lennikiem utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Brał udział w konferencjach w Moskwie w 1943 r. i w Dumbarton Oaks.

W listopadzie 1944 r. po ataku serca zrezygnował ze stanowiska i prze­szedł na emeryturę. W 1945 r. w uznaniu zasług dla utworzenia ONZ otrzymał pokojową Nagrodę Nobla i został mianowany delega­tem na konferencję założycielską tej organizacji w San Francisco w kwietniu 1945 r., jednakże był zbyt chory, aby wziąć w niej udział.

Podobne prace

Do góry