Ocena brak

HUGO GROCJUSZ – szkoła prawa natury

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Grocjusz był zwolennikiem, wywodzącej się jeszcze od stoików, koncepcji prawa natury, którą uwolnił od średniowiecznej podstawy teologicznej. Według niego prawo natury składa się z zasad prostych i oczywistych, które można wydedukować rozumowo. Prawo można więc podzielić na:

  • prawo natury (ius naturale), które wywodzi się z nakazów rozumu i jest niezmienne

  • prawo zależne od woli (ius voluntarium)

  • prawo boskie (ius divinum)

  • prawo ludzkie (ius humanum)

Podział na prawo natury dał początek rozwoju szkole naturalistycznej.

Do góry