Ocena brak

HUBY JOSEPH SJ

Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012

ur. 12 XII 1878 w Châtelaudren (Côtes-
du-Nord), zm. 7 VIII 1948 w Laniscat (Côtes-du-Nord),
franc. teolog, egzegeta.

W 1897 wstąpił do zakonu; 1904-07 studiował filozofię w
Jersey, a 1907-11 teologię w Hastings, gdzie 1910 przyjął
święcenia kapł. i 1913-22 był prof, apologetyki; 1922-23 odbył
podróż nauk. na Bliski Wsch., po czym 1923-26 kierował
katedrą egzegezy NT w Ore Place (Hastings), a 1926-38 w
Lyon-Fourvière; od 1940 był konsultorem Pap. Komisji Biblijnej.

Opublikował wiele artykułów na tematy apołogetyczne
i bibl., m.in. w RSR (1910-47), gdzie redagował biuletyn
egzeget. NT; był też współpracownikiem DAFC oraz —» Etudes;
1924 założył i kierował serią Verbum Salutis, w której
opublikował wiele swoich prac, m.in. komentarze do ksiąg
NT: Mk (P 1924, 194843), Łk (P 1927, 1952), Rz (P 1940,
195711), 1 Kor (P 1946), a nadto L'Evangile et les évangiles
(P 1929, 19543), Le discours de Jésus après la Cène (P 1932,
19422), Saint Paul. Epures de la captivité (P 1935, 19471 8); z
in. jego pism na uwagę zasługują Christus. Manuel d'histoire
de religions (P 1912, 19447) oraz Saint Paul. Apôtre des narions (P 1944); H. jest także autorem przekładu Mk w tzw.
Biblii jerozolimskiej (P 1948-54).

H. wywarł duży wpływ na myśl teol. w 1. poł. XX w.,
podkreślając zwł. duchowe znaczenie Pisma Św.; egzegezą
wg H. miała ukazywać przede wszystkim aktualność słowa
Bożego; jego prace zajmują również znaczące miejsce w
literaturze - duchowości chrześcijańskiej 1. poł. XX w.,
charakteryzującej się powrotem do źródeł bibl.; H. występował
m.in. przeciw tendencjom agnostycznym; syntezą
..teologii duchowej" i ukoronowaniem jego dzieła egzeget.
jest Mystique paulinienne et mystique johannique (P
1946, 1948) .

 

H. de Lubac. In memoriam le père Joseph H.. RSR 35(1948) 321-324: R. dQuince. Le père Joseph H.. Et 259(1948) 71-80: P. Nober. LThK V 504: J. Trinquet. Catholicisme V 1000-1001: H. du Passaae. DThC XVI 2122: D. Mollai. DSAM VII 835-S42: BBKL II 1115-1116.

Podobne prace

Do góry