Ocena brak

HÜBEL, Huebel, Hybel ŁUKASZ SchP

Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012

Imię chrzestne
Karol, ur. 19 I 1722 w Świdnicy, zm. 20 IV 1793 w Lubieszowie
k. Pińska, malarz.

Do zakonu wstąpił 1748 w Lubieszowie,
gdzie 1751 złożył śluby zak.; od 1755 przebywał w Dąbrowicy
k. Łucka, później m.in. w Horodnicy k. Grodna,
Szczuczynie k. Grajewa i Kamieniu Koszyrskim.

H. malował obrazy w manierze późnobarokowej o tematyce
rei.; kompozycje hagiograficzne oraz wizerunki prowincjałów
i zasłużonych pijarów (Lubieszów, Dąbrowica), a także
pejzaże, sceny pasterskie i z życia wiejskiego; znane są jego
prace (1751-55 i 1762-65) dla pijarów w Lubieszowie (w klasztornym
refektarzu m.in. Św. Józef Kalasanty przyjmujący
profesję, Św. Antoni z Padwy, MB Bolesna; w korytarzach
portrety prowincjałów i pejzaże, a także w kościele klasztornym
polichromie ze scenami z Apokalipsy św. Jana, nad
prezbiterium zaś Anioł z kadzielnicą) oraz w Horodnicy dla
A. Tyzenhauza (H. przypisuje się wykonanie polichromii kościoła);

nadto jest prawdopodobnie autorem obrazu namalowanego
wg kompozycji Sz. Czechowicza Św. Józef Kalasanty
adorujący MB z Dzieciątkiem (kościół pod wezw. Imienia
Maryi w Szczuczynie).

 

R. Jodłowska. PSB X 124-125; E. Śnieżyńska-Stolot. SAP III 127-128; KZSP (seria nowa) IX z. 3. 48.

Podobne prace

Do góry