Ocena brak

„HORYZONTY WIARY". Zeszyty Instytutu Kultury Religijnej

Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012

Periodyk wydawany od 1990 przez Wydział Filoz.
Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (4-6 zeszytów rocznie).

H.W. pragną „w świetle wiary odczytywać rzeczywistość,
w jakiej żyjemy [...], szerzyć znajomość idei zawartych
w dokumentach Soboru Watykańskiego II", akcentując
udział świeckich w życiu Kościoła; redaguje je zespół wykładowców
jez. Wydziału Filoz. (i Instytutu) oraz osoby związane
z Instytutem.

H.W. poruszają problematykę kulturową,
filoz. i teol., a także odnoszącą się do formacji laikatu; poszczególne
zeszyty zawierają artykuły problemowe, wyjątki
pism wczesnochrześc, informacje o działalności Instytutu,
recenzje oraz streszczenia w jęz. angielskim.

 

[Odredakcyjny artykuł programowy], Horyzonty Wiary 1(1990) z. 1, 3-4; Horyzonty Wiary 1(1990) - 3(1992) z. 13.

Podobne prace

Do góry