Ocena brak

HORVÁTH JÓZSEF SchP

Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012

Imię zak. Cyryl, ur. 17 X 1804
w Kecskemet k. Budapesztu, zm. 5 XI 1884 w Budapeszcie,
poeta, filozof.

Do zgrom, wstąpił 1820; po studiach filoz.-teol. w seminariach
zak. i święceniach kapł. (ok. 1826) uczył literatury i
języka węg. w kolegiach zak. (m.in. w gimnazjum w Budzie);
pisał dramaty, np. Tyrus (Buda 1834); powołany 1861 na katedrę
filozofii uniw. w Budzie (od 1872 w Budapeszcie), zajmował
się stosunkiem Boga do świata - Az Isten és világ kózótti viszonyról (Buda 1842), pochodzeniem idei Boga -
Az tstenszme eredete (Buda 1846) oraz przeszczepianiem poglądów
filoz. R. Descartes'a na grunt węg. - Cartesius bòlcseleti
fôelve (Buda 1865), jego teorią poznania - Cartesius ismerettana
(Buda 1865) oraz dualizmem - Cartesius duallsmusa
(Buda 1866);

system filoz. H. (zw. konkretyzmem), zbudowany
pod wpływem —> heglizmu, można zrekonstruować na
podstawie dzieł jego uczniów (I. Nemesa, E. Nackiego).

 

Rêvai nagy lexlcona, Bu 1914, X 284; G. Kornis, A magyar filozofia fejlodése és az Akademia, Bu 1926 (passim); J. Pinter, Magyar irodolmtorténete, Bu 1933, VI (passim); V. Biro, Magyar Piaristák a 19. es 20. szazadban, Bu 1942, 81-95; T. Hanak, EF III 614.

Podobne prace

Do góry