Ocena brak

HORTYŃSKI FELIKS MAKSYMILIAN SJ

Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012

ur. 19 V 1869 w
Krakowie, zm. 29 IX 1927 tamże, publicysta, neoscholastyk.

Studiował teologię, matematykę, a także fizykę i in. nauki
przyr. na UJ; po święceniach kapł. był wykładowcą fizyki,
biologii i psychologii w jez. fakultecie filoz. w Nowym Sączu,
a od 1913 stałym współpracownikiem „Przeglądu Powszechnego";
założył sekcję filozofii neoscholast. w ramach Tow.
Filozoficznego przy UJ i należał do Tow. Przyrodników im.
M. Kopernika; był też członkiem Komisji Historii Nauk Matematyczno-
Przyrodniczych Akademii Umiejętności.

H. zainicjował
i redagował przekład Summa contra gentiles i I część
Summa theologica Tomasza z Akwinu; w licznych artykułach
polemizował zwł. z poglądami atakującymi chrzęść, koncepcję
powstania życia na ziemi, przyjmującą ingerencję sprawczą
Boga, a także starał się pogodzić teorię ewolucji życia z
nauką Kościoła kat. ; wiele uwagi poświęcał popularyzowaniu
nowych odkryć nauk. i wynalazków.

Część rozpraw H. zebrano
i opublikowano po jego śmierci: Z filozofii przyrody (Kr
1929), Bóg i człowiek. Walka o światopoglądy (Kr 1930) oraz
Życie w świetle nauki i objawienia (Kr 1929, 1931).

 

J. Dorda, PSB X 17-18.

Podobne prace

Do góry