Ocena brak

Hormony roślinne - Gibereliny

Autor /Maurycy Dodano /07.10.2011

Po raz pierwszy pojawia się ta nazwa przy odkryciu choroby ryżu “zwariowana choroba siewek”- nadmierny wzrost, wycieńczenie, przewracanie się i obumieranie. Gibereliny uczestniczą wielu normalnych czynnościach roślin.

Skomplikowana budowa chemiczna, złożona z pięciu pierścieni. Odkryto przeszło 70 naturalnie występujących giberelin – taka sama podstawowa struktura, różnią się nieco liczbą podwójnych wiązań i rozmieszczeniem pewnych grup chemicznych. Są wytwarzane w merystemach wierzchołkowych korzeni i łodyg, w młodych liściach i zarodkach nasion.

· wywołują elongację łodyg wielu roślin (pewne karłowate mutanty kukurydzy i grochu po zastosowaniu giberelin wyrastają do normalnej wysokości)

· gwałtowne wydłużanie się pędów wielu roślin związane z kwitnieniem “strzelanie w pęd kwiatowy”

· udział w pewnych procesach reprodukcyjnych u roślin – stymulują one kwitnienie zwłaszcza u roślin dnia długiego

· zastępują działanie niskiej temperatury, której wymagają rośliny dwuletnie do inicjacji kwitnienia

· wpływają również na rozwój owoców

· udział w procesach kiełkowania wielu roślin,

· ważna rola w syntezie enzymów w kiełkujących nasionach zbóż

· są prawdopodobnie czynnikiem warunkującym heterozję, czyli wigor mieszańców- jakościowa wyższość mieszańców w porównaniu z roślinami pochodzącymi z hodowli wsobnej (homozygotyczne).

Podobne prace

Do góry