Ocena brak

Hormony roślinne - Auksyny

Autor /Maurycy Dodano /07.10.2011

Kwas indolilooctowy (IAA)- struktura podobna jak aminokwasu tryptofanu, z którego jest syntetyzowany. IAA jest syntetyzowany w merystemie wierzchołkowym pędu, młodych liściach i nasionach. Nie jest on przewodzony ani w ksylemie, ani w floemie, natomiast przemieszcza się w roślinie poprzez protoplasy komórek parenchymatycznych z ogromną szybkością, której nie da się wytłumaczyć na zasadzie samej dyfuzji. Przemieszczanie to ma charakter biegunowy, ponieważ jest zawsze jednokierunkowe- od wierzchołka łodygi do korzeni tzw. transport polarny. Wymaga on nakładu energii i nie wpływa nań siła ciążenia. Jeżeli odcinek łodygi zostanie odwrócony, auksyny nadal przemieszczają się w kierunku bazypetalnym (do korzenia).

· pobudzają wzrost elongacyjny komórek (auksyny zmieniają właściwości ścian komórkowych w merystemach wierzchołkowych tuż za strefą podziałów komórkowych- zwiększa się rozciągliwość). Hipoteza wzrostu w wyniku zakwaszenia (auksyny stymulują działanie pompy protonowej w błonach komórkowych- jony H+ przenikają z cytoplazmy przez błonę komórkową, którą zakwaszają i aktywują pewne enzymy rozrywające wiązania pomiędzy cząsteczkami wchodzącymi w jej skład; wskutek czego ściana komórkowa staje się plastyczna- rozciągliwa nieodwracalnie- i zdolna do rozciągania pod wpływem ciśnienia wywieranego przez wodę gromadzącą się w wakuoli).

W roślinie poddanej działaniu jednokierunkowego światła auksyna przemieszcza się na zacienioną stronę łodygi przed transportem w dół. W wyniku tego komórki na stronie zacienionej otrzymują więcej auksyny i wydłużają się bardziej niż komórki na stronie oświetlonej- wygięcie się łodygi w kierunku światła.

· IAA wytwarzane przez rozwijające się nasiona stymuluje rozwój owocu

· NAA (kwas naftalenooctowy) syntetyczna auksyna używana do stymulowania ukorzenienia się sadzonek przy wegetatywnym rozmnażaniu roślin- drzewiaste

· 2, 4- D (kwas 2,4- dichlorofenoksyoctowy) służy jako selektywny herbicyd stosowany w stężeniach powodujących nadmierny wzrost pewnych części roślin i zahamowanie wzrostu innych części; niszczy chwasty szerokolistne (dwuliścienne), nie szkodzi trawom.

Podobne prace

Do góry