Ocena brak

Hormonalne testy czynnościowe

Autor /carbonara Dodano /28.11.2013

Próba progesteronowa. Stosowana jest w diagnostyce braku miesiączki.

Polega na podawaniu progesteronu lub progestagenu w dawce umożliwiającej przemianę wydzielniczą błony śluzowej macicy. Wynik dodatni (wystąpienie krwawienia z odstawienia) świadczy o niewydolności lutealnej i prawidłowej aktywności estrogennej jajników. Wynik ujemny (brak krwawienia) po wykluczeniu ciąży świadczy o małym stężeniu estrogenów lub o braku miesiączki pochodzenia macicznego.

Próba estrogenowo-progesteronowa. Stosowana jest jako kolejny etap diagnostyki po ujemnym wyniku próby progesteronowej. Polega na podaniu estrogenów w dawce proliferacyjnej, a następnie gestagenu, w celu dokonania transformacji sekrecyjnej. Dodatni wynik próby (krwawienie z odstawienia) świadczy oniewydoirwśei hormonalnej jajników przy zachowaniu reaktywności endometrium, natomiast wynik ujemny (brak krwawienia) wskazuje na maciczną przyczynę braku miesiączki.

Test pobudzenia przysadki GnRH. Wykonanie tego testu zostało omówione w rozdziale 1. Możliwe są następujące odpowiedzi:

•    brak odpowiedzi - stwierdzany w niedoczynności przysadki wrodzonej lub spowodowanej czynnikami organicznymi,

•    odpowiedź osłabiona i(lub) opóźniona ze zmniejszeniem rezerwy przysadkowej - obserwowana w czynnościowej niewydolności podwzgórzowo--przysadkowej, w guzach przysadki, po leczeniu chirurgicznym i radioterapii,

•    odpowiedź prawidłowa- występuje u osób zdrowych oraz w niewielkich, tzw. regulacyjnych, zaburzeniach podwzgórzowo-przysadkowych,

•    odpowiedź nadmierna - stwierdzana w pierwotnej niewydolności jajników, fizjologicznie w okresie owulacji i pomenopauzalnym,

•    zaburzenia stosunku FSH/LH:

-    test przedpokwitaniowy FSH>LH - występuje u dzieci, w zespole jadłowstrętu psychicznego, po radykalnym odchudzaniu oraz w niektórych typach zaburzeń pochodzenia podwzgórzowego,

-    nadmierny wyrzut LH przy prawidłowym lub obniżonym FSH - charakterystyczny dla zespołu policystycznych jajników.

Test z klomifenem. Pacjentka otrzymuje przez 5 kolejnych dni po 50 mg cytrynianu klomifenu, jednocześnie oznacza się stężenie gonadotropin w 1, 7 i 9 dniu testu. U kobiet zdrowych obserwuje się zwiększenie stężenia gonadotropin do wartości 40-80 jm./l. Dodatni wynik testu oznacza dysfuncję lub zaburzenie układu podwzgórze-przysadka o charakterze regulacyjnym. Wynik ujemny (brak wzrostu) świadczy o organicznej niewydolności przysadki lub podwzgórza.

 

Podobne prace

Do góry