Ocena brak

HORAK STANISŁAW

Autor /szumik Dodano /09.04.2012

HORAK STANISŁAW, ur. 4 IX 1925 w Tarnopolu, poeta i prozaik. Żołnierz AK, 1944-50 oficer Ludowego WP. Działacz społ. i polit., pracownik instytucji kult.; współzałożyciel i czł. 1955-58 grupy poet. Domino w Katowicach, 1956-57 współred. tygodnika „Przemiany"; 1964-74 kier. lit. Operetki Śl. w Gliwicach. W swej twórczości, transponując własne i pokoleniowe doświadczenia z okresu wojny, podejmuje problem odpowiedzialności człowieka świadomie uczestniczącego w wydarzeniach o wadze hist., polit., społ., stawia pytania o granice zachowania psychicznej i moralnej tożsamości jednostki, o rolę sztuki w ocalaniu wartości egzystencji ludzkiej. W powieściach demaskował mechanizmy terroru hitlerowskiego (Pustelnia 1968; adaptacja scen., radiowa i 1981 telewizyjna; przekł. czes.), ukazywał tragizm losu żołnierzy AK (Pole chwały 1971, Ostatni las 1974, Koronacja 1976, Lipiec przed sierpniem 1982), kształtowanie się postaw ideowych komunistów m. in. na tle przełomowych wydarzeń w powojennej Polsce (Muzeum 1980, Osiemdziesiąty rok 1985), rozpad więzi międzyludzkich: w wymiarze psychol. (Twierdza 1977) i społeczno-obyczajowym (Cena ciszy 1980). Wiersze liryczno-refleksyjne zawarł w tomach: Czerwona latarnia (1957), Jesień zaczyna się w nocy (1961), Państwo róży (1964), Listopadowe sady (1965); wybór Liryki (1972). W 1978 otrzymał nagrodę woj. katowickiego.

Podobne prace

Do góry