Ocena brak

HOOKER RICHARD

Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012

ur. 1554 w Heavitree (Exeter), zm.
2 XI 1600 w Bishopsbourne k. Canterbury, anglik, teolog.

Studiował w Oksfordzie w Corpus Christi College, będącym
pod silnym wpływem nurtu ewangelickoreformowanego;
poznał teologię rzym.kat. i human, literaturę; 1577-84 uczył
logiki, języków hebr. i gr. oraz muzyki; 1581 przyjął —» anglikańskie
święcenia kapł. i 1584 został prob, w Drayton-Beauchamp
k. Londynu; 1585-91 jako „master of the temple" prowadził
działalność kazn. w Londynie; od 1591 poświęcił się
pracy pisarskiej, zamieszkując w par. Boscombe, a nast. w
Bishopsbourne.

Jego dzieło The Laws of Ecclesiastical Polity
( I - V , Lo 1594-97, V I - V I I I 1648-62; fragra. Lo 1975) stworzyło
teol. i filoz. podstawy struktury —> anglikańskiego Kościoła
(I 1); jest ono przykładem klasycznej prozy ang. i wyznacza
główne kierunki rozwoju anglik, teologii; stanowi też
apologie struktur i symboli wiary tego Kościoła. Wbrew purytańskim
założeniom H. uważał, że Pismo św. nie jest jedynym
i ostatecznym autorytetem dla wiary - jednakże to, co
nie ma wyraźnych podstaw bibl., nie jest obowiązujące;
wskazywał, że nauka chrzęść, opiera się również na tradycji
wczesnego Kościoła.

Przyjmując nowe założenia reformacji,
H. korzystał też z refleksji scholast. i human.; centr, punktem
teologii H. jest tajemnica wcielenia (inkarnacji), którą
na wzór gr. ojców Kościoła rozumiał jako udział w boskiej
naturze. Teologia H. przysłużyła się obronie anglikanizmu
przed —» purytanizmem; H. oddziałał również na metodologię
teologii anglik, dzięki temu, że teor. i praktyczny rozsądek
uznał obok Pisma św. i Tradycji za element istotny dla
sposobów wyrażania wiary.

W nowszych czasach szczególne zainteresowanie wzbudziły
podjęte przez H. próby rozwiązania problemu stosunku Kościoła
do państwa oraz jego filozofia państwa; niektórzy doszukują
się u niego początków teorii „umowy społ."; wszystkie
interpretacje są jednak zgodne co do tego, że H. bronił
król. supremacji, a także jedności Kościoła i państwa.

 

A. Passerin d'Entrèves, Riccardo H. Contributo alla teoria e alla storia del diritto naturale, Tn 1932; C.J. Sisson, The Judicious Marriage of Mister H. and the Birth of „The Laws of Ecclesiastical Polity", C 1940; P. Munz, The Place of H. In the History of Thought, Lo 1952; G. Hillerdal. Reason and Revelation in Richard H., Lo 1962; J.S. Marshall, H. and the Anglican Tradition, Lo 1963; A. Pollard, Richard H., Lo 1966; E. Grislis, W.S. Hill, Richard H. A Selected Bibliography, Pi 1971; Studies in Richard H. Essays Preliminary to an Edition of His Works, Lo 1972; BBKL II 1045-1047; G. Gassmann, Richard H. (1554-1600), w: Klassiker der Theologie, Mn 1981, I 363-377; R.K. Faulkner, Richard H. and the Politics of Christian England, Be 1981.

Podobne prace

Do góry