Ocena brak

HONORAT ANTONIN

Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012

Bp. Konstantyny w Afryce Pn.;
żył w V w. za panowania króla —» Genzeryka i zabiegał o
jego nawrócenie z arianizmu (Gennadiusz De vir. Ul. 95).

H.
jest autorem Epistola ad labores pro Christo ferendos exhortatoria
(PL 50,567-570), listu skierowanego do Arkadiusza
wygnanego z Hiszpanii ze względów rei.; w liście tym zachęca
do wytrwania w wierze oraz do gotowości na przyjęcie męczeństwa,
które przynosi chrześcijaninowi liczne korzyści;

H.
dodaje odwagi Arkadiuszowi, ukazując przykłady bibl. oraz
męczenników jemu współcz.; w sposób obrazowy przedstawił
też relacje osób Trójcy Świętej.

 

M.A. Borelli, DE II 1208; SWP 197; A. Pollastri, DPAC II 2480.

Podobne prace

Do góry