Ocena brak

HOME GUARD - straż krajowa

Autor /jola123 Dodano /24.02.2011

Brytyjskie ochotnicze oddziały woj­skowe utworzone 14 maja 1940 r. (pierwotna nazwa brzmiała Local Defence Volunteers - Ochotnicy Obrony Lokalnej) w celu ochrony brzegów wysp przed niemieckimi wojskami inwazyjnymi. Na apel o wstępowanie w szeregi Home Guard odpowiedziało ponad ćwierć miliona mężczyn i liczba ochotni­ków szybko rosła.

Już w czerwcu tego roku Home Guard osiągnęła stan półtora miliona mężczyzn w wieku 17-65 lat. Poziom wyszko­lenia i wyposażenia był niski: wyko­rzystywano dostępną broń produkcji angielskiej, kanadyjskiej i ame­rykańskiej oraz domowej roboty wyrzutnie granatów, miotacze min i pancerzownice wytwarzane z rur kanalizacyjnych itp. Jednakże mora­le było bardzo wysokie i członkowie Home Guard z ogromnym poświę­ceniem strzegli plaż, lotnisk i fab­ryk, pomagali straży pożarnej w ga­szeniu pożarów w bombardowanych miastach, kierowali ewakuacją lud­ności itp. Już w 1940 r. wprowa­dzono obowiązkową służbę w od­działach Home Guard, a w lutym 1941 r. nadano w tej formacji stopnie wojskowe.

Od października 1942 r., gdy całkowicie zanikła groźba niemieckiej inwazji, oddziały wykorzystywano do szkole­nia żołnierzy w wieku przedpobo­rowym. 31 grudnia 1944 r. Home Guard została oficjalnie rozwiązana.

Podobne prace

Do góry