Ocena brak

HOLINESS CHURCH

Autor /Irmina Dodano /19.10.2012

Nazwa ruchu rei. skupiającego
tzw. grupy uświęcenia powstałe w XIX i XX w. w Stanach
Zjedn. w obrębie Kościoła metodystycznego (—* metodyści).

Wspólnoty H.Ch., wzorując się na doktrynie J. —* Wesleya,
głoszą konieczność wewn. uświęcenia; dokonuje się ono
w wyniku doświadczenia rei., uwrażliwiającego chrześcijanina
na uświęcające działanie Ducha Świętego identyfikowane
z nadzwyczajnymi darami (—» glosolalia, nagłe uzdrowienia,
proroctwa, pogłębiona zdolność odczuwania Bożej miłości);
wyznanie wiary H.Ch. akcentuje jedność Boga w Trójcy
Osób, akceptuje bóstwo Jezusa, jego dziewicze narodzenie,
zmartwychwstanie, zbawczą rolę Chrystusa wobec grzesznego człowieka dostępującego usprawiedliwienia poprzez chrzest,
nawrócenie oraz „drugie błogosławieństwo" (rozumiane jako
nagłe doświadczenie bliskości Boga).

Wiele wspólnot H.Ch.
dopuszcza możliwość chrztu w okresie niemowlęcym (forma
chrztu nie jest dokładnie określona). Poza wieczerzą Pańską
wspólnoty gromadzą się na cotygodniowych spotkaniach modlitewnych;
kierując się fundamentalną interpretacją Pisma
Św., stawiają sobie rygorystyczne wymagania (abstynencja od
alkoholu, papierosów, tańców), a oczekując nagłego drugiego
przyjścia Chrystusa, odznaczają się dużą aktywnością
mis., prowadzoną szczególnie skutecznie w Pd. Ameryce.

Z czasem wśród H.Ch. nastąpił podział na 2 frakcje -
lewą, złożoną ze wspólnot zbliżonych do Pentecostal Churches,
oraz prawą, grupującą tzw. Perfectionists: —» Church of
the Nazarene, —» Church of God (3), Free Methodist Church
(—» wolne Kościoły), International Christian Church, Pilgrim
Holiness Church, Wesleyan Methodist Church.

 

J.L. Peters. Christian Perfection and American Methodism, NY 1956; T.L. Smith. Revivalism and Social Reform in Mid-Nineteenth-Century America, NY 1957; tenże, Called unto Holiness. The Story of the Nazarenes, Kansas City 1962; J.A. Hardon. NCE VII 53-54; R.C. Broderick, The Catholic Encyclopedia, Nas 1976, 266.

Podobne prace

Do góry