Ocena brak

HOLEKSA KAROL

Autor /Irmina Dodano /19.10.2012

ur. 1 XII 1886 w Brennej k. Cieszyna,
zm. 12 1 1968 w Krakowie, działacz społ. i polit., wydawca.

Jako wolny słuchacz na UJ prowadził działalność społ.;
1907 był współzał. Pol. Związku Zawodowego Robotników
Chrzęść, a 1912 został jego prezesem; od 1913 przewodził
Pol. Zjednoczeniu Chrzęść Związków Zawodowych;

po 1918
współdziałał w założeniu Pol. Stronnictwa Chrzęść Demokracji
(—» Chrześcijańska Demokracja); działał podczas akcji
plebiscytowej na Śląsku, a potem w Związku Zach.;

1918-22
i 1927-36 był dyr. związkowej Spółki Wydawniczej i red. tygodnika
„Mieszczanin Polski"; 1924-68 kierował Księgarnią
Krak.; popularyzował wydawnictwa kat., a 1925-48 prowadził
własne wydawnictwo;

od 1925 działał także w Radzie
Naczelnej Chadecji, a po 1928 był jednym z jej wiceprezesów;
do 1929 pełnił funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego
Stronnictwa w Krakowie; 1922-27 był z jego ramienia posłem
na sejm; w czasie okupacji hitlerowskiej zaopatrywał w podręczniki
(także do nauki religii) tajne szkolnictwo polskie.

 

J. Puchalka, Polskie Zjednoczenie Chrześcijańskich Związków Zawodowych z siedzibą w Krakowie, Kr 1921, Wwa 19282, 162; C. Lechicki, Krakowski „Glos Narodu" w latach 1914-1939. SH 16(1973) 344-381; tenże. Chrześcijańska Demokracja w Krakowie (1897-1937). SH 17(1974) 586-608; B. Krzywoblocka, Chadecja 1918-37, Wwa 1974; K. Turowski. Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny w Galicji, ChS 9(1977) z. 3, 56-68, z. 4, 88-102. z. 6. 39-56; tenże. Historia Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego w Polsce 1865-1946. Lb 1979; F. Pieczątkowski. SPKP Suplement 71.

Podobne prace

Do góry