Ocena brak

Holding jako forma koncentracji gospodarczej.

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Holding- forma koncentracji gospodarczej, polegającej na centralnej alokacji kapitału i zysków przez sprawowanie kontroli nad prawnie samodzielnymi podmiotami( z reguły spółki kapitałowe)

Istnieją w tej formie :

Spółka dominująca ( matka ) i spółki zależne ( córki, filialne).

Charakterystyczne cechy to dominacja poprzez pakiet kontrolny akcji, powoływanie członków zarządu, wpływ na zarządzanie, strategia rozwoju, konsolidacja sprawozdań finansowych na gruncie ustawy o rachunkowości ( dwa bilansy, matki i córki).

Kontrola poprzez Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji.

Podobne prace

Do góry