Ocena brak

HOENE, Höhne, Heyne ANTONI

Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012

ur. ok. 1745 w Leukersdorf
(obecnie Čermná k. Usti nad Łabą), zm. 21 VI 1795
w Poznaniu, budowniczy i architekt, ojciec J.M. —» Hoene-
- Wrońskiego.

H. prawdopodobnie przybył do Polski w związku z budową
pałacu w Rogalinie (ok. 1768-70); początkowo mieszkał w Wolsztynie, a 1777 przyjął obywatelstwo miasta Poznania;
1779 otrzymał od Stanisława Augusta Poniatowskiego tytuł
architekta król. ;

1779-95 był seniorem cechu murarzy w Poznaniu
oraz prowadził przedsiębiorstwo budowlane; H. działał
na terenie Wielkopolski jako budowniczy i architekt (projektował
budowle w stylu tzw. zimnego baroku); do ważniejszych
przez niego wzniesionych obiektów pałacowych należy
pałac Gurowskiego (1785-87; obecnie Działyńskich); z budowli
sakr. zaprojektował i wybudował m.in. kościół par. w
Wolsztynie (1771-79) oraz kościół ewang. Św. Krzyża (1779-
-83; obecnie pod wezw. Wszystkich Świętych) w Poznaniu, o
centr, wnętrzu doskonale rozwiązanym pod względem artyst.
i funkcjonalnym;

H. projektował i zapewne budował kościoły
we Lwówku - ewang. (1778-79) oraz cmentarny Św. Krzyża
(1780), a także kościół Cystersów w Bledzewie; ok. 1784
prowadził prace przy klasztorze i kościele Cystersów w Paradyżu;
od 1790 był zatrudniony przy renowacji katedry pozn.;
wiele dzieł H. pozostaje nierozpoznanych.

 

M. Wichcrkiewiczowa, Antoni H. królewskopolski budowniczy, ALO 14(1914) 349-355; tenże, Rynek poznański i jego patrycjat, Pz 1925, 120-127; Łoza 122-123; Nowacki DAP I 159-160, 444; Z. Ostrowska-Kęblowska, PSB IX 557-558; A. Weiss, Parafia Komorowo-Wolsztyn w Polsce przedrozbiorowej, Lb 1979 (passim); Z. Kęblowska, WSB 255-256; L. Łukomski, Twórca filozofii absolutnej. Rzecz o Hoene-Wrońskim. Kr 1982, 8, 12, 16-19.

Podobne prace

Do góry