Ocena brak

Hodowla w Polsce

Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011

Celem chowu zwierzat jest produkcja miesa, mleka, jaj i welny.

Na chow zwierzat wplywaja:

- ilosc i jakosc wyprodukowanych pasz

- stan ilosciowy zwierzat

- liczba zatrudnionych i ich kwalifikacje

- stan pomieszczen gospodarczych przeznaczonych do chowu i ich wyposazenie techniczne

Do grupy zwierzat gospodarskich, ktorych chow rozwina sie w Polsce na szeroka skale naleza:

a) bydlo - najwiecej na Podkarpaciu, Mazurach, Zulawach, Wyz.Wielkopolskiej, najmniej naWyz Slaskiej, Niz Mazowieckiej, Wyz LUbelskiej, Poj. Pomorskim i w Lubuskim

b)trzoda chlewna - najwiecej na Poj.Wielkopolskim, na Kujawach, najmniej na Podkarpaciu, Mazurach, centralnej i polnocno-wschodniej Polsce.

c)owce - najwiecej w Sudetach, tatrach, Bieszczadach, Wyz Slaskiej, Polesiu Lubelskim, Wyz Kielecko-Sandomierksiej, najmniej na Niz MAzowieckiej, Podkarpaciu, Niz Slaskiej, POmorzu

d)konie - najwiecej na Podkarpaciu, wsch czesci Polski, najmniej na zachodzie.

Podobne prace

Do góry