Ocena brak

Hodowla lasów na terenie Polski - Szkółkarstwo

Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011

Materiał sadzeniowy na potrzeby zalesienia gruntów i odnowienia lasu produkowany jest w szkółkach leśnych. W roku 1998 ich liczba wynosiła 1385, a łączna powierzchnia produkcyjna - 3521 ha.

Rok Liczba szkółek Powierzchnia produkcyjna

1991 1 163 3 227

1992 1 166 3 248

1993 1 219 3 310

1994 1 380 3 424

1995 1 390 3 505

1996 1 451 3 570

1997 1 408 3 550

1998 1 385 3 521

Przeciętna powierzchnia produkcyjna szkółki leśnej wynosiła 2,54 ha dla całego kraju oraz 1,54 ha dla rejonów górskich. Od roku 1993 powierzchnia produkcyjna szkółek leśnych zwiększała się, głównie z powodu dostosowaniu produkcji sadzonek do wzrastających potrzeb gospodarczych związanych z realizacją zalesienia powierzchni gruntów rolnych i nieużytków oraz odnowienia lasu (łącznie z jego przebudową). Lokalnie występowały trudności z zaspokojeniem zapotrzebowania na materiał sadzeniowy niektórych gatunków liściastych (Bk, Db, bsz) i modrzewia europejskiego spowodowane brakiem nasion wynikającym z nieurodzaju i ograniczeń regionalizacji nasiennej. Łączna produkcja w szkółkach leśnych w 1998 r. wyniosła 1 391 mln. Sztuk sadzonek, w tym drzew iglastych 713, liściastych 652, krzewów 26 mln. Przeciętna powierzchnia szkółki w kraju wynosi 2.54 ha.

Podobne prace

Do góry