Ocena brak

Hodowla lasów na terenie Polski - Nasiennictwo i selekcja

Autor /Sylwek Dodano /27.09.2011

Podstawowymi formami ochrony leśnych zasobów genowych są komisyjnie uznawane i podlegające ochronie prawnej, wyłączone i gospodarcze drzewostany nasienne, plantacje i plantacyjne uprawy nasienne oraz drzewa doborowe. Opracowany w 1993 r. "Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 1991-2010" łączy w sobie cele zapewnienia wysokiej jakości nasion (w ramach hodowli selekcyjnej drzew), przestrzegania zasad regionalizacji nasiennej i zachowania bazy genetycznej.

Realizację "Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 1991-2010" według stanu na 31.12.1998 r. charakteryzują następujące dane:

Drzewa doborowe 6 664 szt. 72%

Plantacje nasienne 899 ha 78%

Plantacyjne uprawy nasienne 481 ha 60%

Uprawy pochodne 28 833 ha 59%

Wyłączone drzewostany nasienne 15 499 ha 99%

Gospodarcze drzewostany nasienne 232 091 ha 106%

Drzewostany zachowawcze 1 737 ha

Stworzona baza nasienna umożliwia pełne zaspokojenie potrzeb nadleśnictw na materiał siewny o odpowiedniej jakości i pochodzeniu, rodzimy przystosowany do lokalnych warunków wzrostu. Istnieje potrzeba intensyfikacji wykorzystania posiadanej bazy nasiennej oraz badań naukowych dotyczących testowania wybranych populacji na poziomie genowym.

Nasiona pozyskane z wyselekcjonowanych drzewostanów nasiennych lub plantacji nasiennych przekazywane są do wyłuszczarni, gdzie następuje ich wyłuszczenie, oczyszczenie i przygotowanie do wysiewu. Nowoczesna sieć tych obiektów pokrywa potrzeby nadleśnictw na materiał siewny i pozwala na stosowanie odpowiednich nasion rodzimego pochodzenia, najlepiej przystosowanych do siedliskowych i klimatycznych warunków wzrostu.

Liczba wyłuszczarni, przechowalni i stacji oceny nasion

Wyłuszczarnie nasion 21

Przechowalnie nasion 43

Stacje oceny nasion 7

Stacje kontroli oceny nasion 4

Po przeprowadzonej w latach 1993-1998 modernizacji, sieć wyłuszczarni i przechowalni nasion w leśnictwie polskim należy do najnowocześniejszych w Europie.

Szczególne miejsce w strategii ochrony zasobów genowych zajmuje Leśny Bank Genów Kostrzyca (na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu), wybudowany i uruchomiony w 1995 r. przy wsparciu Banku Światowego z funduszu GEF.

Podobne prace

Do góry