Ocena brak

HISZPAŃSKO-PORTUGALSKA WOJNA 1580--1589

Autor /oprah Dodano /02.08.2012

Po śmierci króla Portugalii Henryka (1512-1580), „króla-kardynała", w Portugalii wybuchł spór o następstwo tronu. Król Hiszpanii Filip II (1527-1598) zgłosił swoje dziedziczne prawa do tronu (poprzedni król Portugalii Sebastian [1554-1578] był jego siostrzeńcem); prowadząc w tej sprawie nego­cjacje, przygotowywał się jednocześnie do najazdu na Portugalię. Królem Portugalii obwołano nieślubnego siostrzeńca Henryka, Antonia (1531-1595). Wojska Filipa wkro­czyły do Portugalii. 25 sierpnia 1580 pod Alcantarą, w pobliżu rzeki Tag, armia hisz­pańska pod dowództwem Fernanda Alvareza de Toledo (1508-1582), księcia Alby, zwycię­żyła wojska portugalskie złożone z chłopów i mieszczan. Antonio uszedł najpierw do Porto (Portugalia), ale następnie w maju 1581 zbiegł do Francji. Gdy Filip wysłał hiszpań­ską flotę na Wyspy Azorskie, jedyny punkt oporu, jaki pozostał królowi Antonio, Kata­rzyna Medycejska wysłała do Portugalii posi­łki francuskie; Hiszpanie zwyciężyli je, An­tonio ponownie uszedł do Francji. W 1589, rok po pokonaniu HISZPAŃSKIEJ ARMA­DY, królowa Anglii Elżbieta I (1533-1603) wyprawiła flotę i wojsko do Portugalii, ale inwazja nie powiodła się, wojska angielskie wróciły do kraju, a Antonio do Paryża, gdzie zmarł w 1595. Filip mocno dzierżył władzę w Portugalii, która podlegała Hiszpanii aż do 1640. 

Podobne prace

Do góry