Ocena brak

Historyczne modele md.

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

W czasach nowożytnych kilkakrotnie ustanawiano ład md.

  1. Ład westfalski - nowy porządek w Europie rozpoczyna się pokojem westfalskim1648 r., który kończył wojnę 30- letnią. Był to porządek na zasadach równowagi politycznej potwierdzonej we wszystkich traktatach, aż do Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

  2. Ład zw. wiedeńskim – kolejny ład stabilizujący stosunki md. w Europie ustalono w 1815 r. Na Kongresie Wiedeńskim. Nad utrzymaniem porządku min. Czuwał swoisty dyrektoriat mocarstw „Święte przymierze”.

  3. Następny ład wersalski- oparty na idealistycznej filozofii Wilsona. Po I wojnie światowej na konferencji wersalskiej mocarstwa skonstruowały zasady nowego ładu międzynarodowego. Ustalono nową strukturę terytorialną Europy i stworzono system bezpieczeństwa zbiorowego, ograniczający prawo uciekania się do wojny i zobowiązujący do pokojowego regulowania sporów md. oraz stosowanie sankcji wobec państw które dopuszczą się agresji. Był to system oparty na założeniu utrzymania „pokoju przez prawo”. System ten był nieskuteczny , był on przyczyną jego upadku.

  4. Ład dwubiegunowy- po drugiej wojnie światowej zwany „ porządkiem jałtańskim”, którego fundamentalny założeniem podobnie jak ładu wersalskiego było utrzymanie równowagi sił, tzn. takiego stanu w którym żadne z państw lub ugrupowań państw nie dysponuje siłą polityczną, ekonomiczną a przede wszystkim militarną, wystarczająca do dominacji nad innymi i narzuceniu im swoich praw. Zasadnicze elementy tego porządku określone zostały w traktatach konferencji w Jałcie i Poczdamie w 1945 r. Podstawą tego ładu była dominacja w stosunkach md. dwóch supermocarstw – ZSRR i USA, które praktycznie podzieliły świat, a przede wszystkim Europę na dwie strefy wpływów radziecką i amerykańską. Jest to ład zimnowojenny.

Podobne prace

Do góry