Ocena brak

Historia wychowania w oświeceniu

Autor /RoksRormamadytbjk Dodano /04.09.2006

(OSW)Komisja Edukacji Narodowej(KEN) przeprowadziła następujące reformy w szkolnictwie:gruntowna reformacja Akademii Krakowskiej i Wileńskiej podjęcie prób założenia uniwersytetu w Warszawie przejęcie zwierzchnictwa nad szkołami średnimi oraz przygotowywanie kadry nauczycielskiej ,rozbudowanie badań matematyczno - przyrodniczych sekularyzacja programów nauczania oraz grona pedagogicznego ,wprowadzenie jako języka wykładowego - języka polskiego Za panowania KEN- u istniały 74 szkoły średnie, które uległy podziałowi na 10 szkół wydziałowych wraz z podlegającymi im szkołami podwydziałowymi, dla których zostały opracowane nowe programy nauczania. Komisja inicjowała również zakładanie kolejnych szkół elementarnych (parafialnych) które dostępne były dla dzieci chłopskich, organizowała seminaria nauczycielskie oraz opracowywała nowoczesne podręczniki.
Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych (TKE) pod przewodnictwem Potockiego zostało powołane, gdyż w składzie KEN- u nie można było znaleźć zawodowych nauczycieli. Jego członkowie pracowali nad programem oraz planami nauczania, nad metodami i podręcznikami, a w krótkim czasie zajmowali się również sferą działań administracyjnych, takich jak wizytowanie szkół czy badanie sprawozdań. Ponieważ realizacja nowych programów nauczania była niemożliwa bez odpowiednich podręczników szkolnych, ich opracowanie Komisja zleciła właśnie Towarzystwu, które w sumie opracowało 27 książek.
Reforma Konarskiego miała podwójne znaczenie: zmuszała jezuitów do unowocześnienia ich szkół i przede wszystkim w szkołach pijarskich wychowywano pokolenie przyszłych bojowników o nową postać życia politycznego w Polsce. Zadania bowiem, które stawiał sobie Konarski, obliczane były na cele polityczne, Dowiódł tego w swym anonimowym dziele pt: "O skutecznym rad sposobie". Jest ono o reformie obrad sejmowych, a przede wszystkim przeciwko "liberum veto". Generalnie dzieło było poświęcone reformom ustrojowym. W ten sposób autor torował drogę zmianie ustroju, której dokonać miało następne pokolenie. Konarski uporządkował prawa polskie w "Zbiory praw". Jest to uporządkowanie praw Rzeczypospolitej ustawionych przez sejm. Postać Konarskiego stawia wzór dla następnego pokolenia. Jego zasługi uznał Stanisław August medalem z napisem "Temu, który odważył się być mądrym".

(OSW)Komisja Edukacji Narodowej(KEN) przeprowadziła następujące reformy w szkolnictwie:gruntowna reformacja Akademii Krakowskiej i Wileńskiej podjęcie prób założenia uniwersytetu w Warszawie przejęcie zwierzchnictwa nad szkołami średnimi oraz przygotowywanie kadry nauczycielskiej ,rozbudowanie badań matematyczno - przyrodniczych sekularyzacja programów nauczania oraz grona pedagogicznego ,wprowadzenie jako języka wykładowego - języka polskiego Za panowania KEN- u istniały 74 szkoły średnie, które uległy podziałowi na 10 szkół wydziałowych wraz z podlegającymi im szkołami podwydziałowymi, dla których zostały opracowane nowe programy nauczania. Komisja inicjowała również zakładanie kolejnych szkół elementarnych (parafialnych) które dostępne były dla dzieci chłopskich, organizowała seminaria nauczycielskie oraz opracowywała nowoczesne podręczniki.
Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych (TKE) pod przewodnictwem Potockiego zostało powołane, gdyż w składzie KEN- u nie można było znaleźć zawodowych nauczycieli. Jego członkowie pracowali nad programem oraz planami nauczania, nad metodami i podręcznikami, a w krótkim czasie zajmowali się również sferą działań administracyjnych, takich jak wizytowanie szkół czy badanie sprawozdań. Ponieważ realizacja nowych programów nauczania była niemożliwa bez odpowiednich podręczników szkolnych, ich opracowanie Komisja zleciła właśnie Towarzystwu, które w sumie opracowało 27 książek.
Reforma Konarskiego miała podwójne znaczenie: zmuszała jezuitów do unowocześnienia ich szkół i przede wszystkim w szkołach pijarskich wychowywano pokolenie przyszłych bojowników o nową postać życia politycznego w Polsce. Zadania bowiem, które stawiał sobie Konarski, obliczane były na cele polityczne, Dowiódł tego w swym anonimowym dziele pt: "O skutecznym rad sposobie". Jest ono o reformie obrad sejmowych, a przede wszystkim przeciwko "liberum veto". Generalnie dzieło było poświęcone reformom ustrojowym. W ten sposób autor torował drogę zmianie ustroju, której dokonać miało następne pokolenie. Konarski uporządkował prawa polskie w "Zbiory praw". Jest to uporządkowanie praw Rzeczypospolitej ustawionych przez sejm. Postać Konarskiego stawia wzór dla następnego pokolenia. Jego zasługi uznał Stanisław August medalem z napisem "Temu, który odważył się być mądrym".

Podobne prace

Do góry