Ocena brak

Historia radia

Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012

Pierwsze transmisje radiowe z oddalonych miejsc zadziwiały słuchaczy. Z biegiem czasu radio spowszedniało i dziś nie dziwi nikogo nawet bezpośrednia łączność radiowa astronauty ze stacją kontroli lotów.
Fale radiowe są formą promieniowania elek­tromagnetycznego. Teorię przewidującą i objaśniającą własności fal elektromagne­tycznych stworzył James Clerk Maxwell (jego pracę na ten temat opublikowano w 1864 roku). Poprawności wyliczeń Maxwella dowiodły prace eksperymentalne przeprowadzane w latach 80. XIX wieku przez Niemca Henryka Hertza.
W 1887 roku Hertz zademonstrował publicznie nadawanie i odbiór fal elektromagnetycznych. Jego nadajnik wytwarzał prąd elektryczny, którego kie­runek przepływu zmieniał się gwałtownie przy przeskoku iskry między elektrodami. Szybko-zmienny prąd elektryczny zmuszał dwie płyty do emitowania fal radiowych, które były natychmiast rejestrowane przez Hertza za pomocą oddalonego o 5 metry odbiornika. Składał się on z pętli z drutu z przerwą pomiędzy końcami. W zaciemnionym pokoju było doskonale widoczne, gdy pomiędzy końcami drutu odbiornika przeskakiwały iskry, kiedy eksperymentator włączał nadajnik. To fale radiowe odbierane przez pętle powodowały, że pły­nął w nich prąd, co owocowało przeskokiem iskry w miejscu, gdzie obwód był przerwany.

Podobne prace

Do góry