Ocena brak

HISTORIA PRASY W XX W.

Autor /KolesHaHa Dodano /08.08.2013

Ten okres, jest najistotniejszy dla tematu prasy codziennej w Polsce. Cały jej rozwój i postęp, ale także zahamowania i przeobrażenia w czasie dwóch wojen światowych ma znaczący wpływ na stan obecny polskiego rynku prasowego.

Wiek XX w historii prasy był okresem znaczących zmian na rynku prasowym. Dotychczas prasa była skierowana do arystokratów, wysokich urzędników i członków dworów, tam też wydawana i kontrolowana. To ostatnie sto lat przyczyniło się znacznie do upowszechnienia wszelkiego rodzaju czasopism, ale jednocześnie zmieniły rynek prasowego w prawdziwy przemysł.

Już w XIX wieku prasa stała się masowa, przekroczyła stadium popularyzacji i docierała do kolejnych grup społecznych, aż stała się dostępna dla każdego, bez względu na pochodzenie, czy zamożność.

W XX zaczęły powstawać pierwsze monopole prasowe, które za wszelką cenę starały się zaspokoić oczekiwania czytelników. Zwiększała się liczba tytułów, oraz tematyki. Czasopisma stawały się coraz bardziej specjalistyczne. Popularne stawały się wielkonakładowe czasopisma sensacyjne, a w ślad za nimi wiernych odbiorców zdobywały pisma ilustrowane, zawierające w sobie relacje z miejsc wypadków, przestępstw i skandali towarzyskich. Przykładem takim jest londyński „Penny Magazine” i „Lloyd’s Weekly News” czy amerykański „Weekly Tribune”. Były to bez wątpienia protoplasci magazynów kolorowych takich jak „Look”, „Life”, „Stern” czy polski „Sukces” lub „Przekrój”. 

Epoka upowszechniania się prasy, która przypada na ostatnie lata XIX oraz cały XX w. była epoką znaczącego postępu technicznego. Nowe technologie składu i druku gazet przyczyniły się znacznie do poprawy rynku prasowego na całym świecie. 

W XX wieku wykształcił się podział prasy codziennej na wielkonakładowe, ilustrowane dzienniki sensacyjne o niewielkiej objętości (prasa bulwarowa).

W Wielkiej Brytanii powstaje „Daily Mirror” oraz „The Sun”, we Francji „Paris-Soir” i „France-Soir”, natomiast w USA – „The New York Daily News”, a Niemczech – „Bildseitung”.

Większość prasoznawców pierwszą połowę XX wieku nazywa epoką magazynów ilustrowanych. Za wzór można postawić na pewno amerykański „Life”, a europejskim przedstawicielem tego gatunku jest „Paris-Match”. Na okres ten przypada także powstanie ilustrowanych tygodników społeczno – politycznych (amerykański „Time”, francuski „L’Express oraz niemiecki „Der Spiegel”.

Ważnym etapem rozwoju prasy był obie wojny światowe, które wpłynęły na zarówno na strukturę, jak i na zawartość poszczególnych czasopism. Kiedy nad całym światem przetaczają się krwawe wojny, rynek prasowy musiał przeżyć reorganizację. Kształtuje się struktura terytorialna pism, oraz zasada zwierzchnictwa pism ogólnokrajowych (W. Brytania, Japonia) nad lokalnymi, lub lokalnych nad ogólnokrajowymi (Niemcy, USA).
W czasach następujących po drugiej wojnie światowej prasa przeżywała bardzo trudny okres. Z jednej strony stawała się narzędziem propagandy politycznej, a z drugiej musiała przebijać się jako zwiastun nowej epoki i dawca nadziei. Pojawiał się problem wolności prasy oraz jej funkcji w nowych realiach.

W pracy redakcyjnej coraz większe znaczenie odgrywają agencje prasowe, zajmujące się gromadzeniem i rozpowszechnianiem informacji dla potrzeb prasy, a później radia i telewizji. Pierwsza tego typu instytucja powstaje w 1835 r. we Francji z inicjatywy Havasa, kolejne w 1849r w Niemczech (Wolff) i w 1951r. w Wielkiej Brytanii (Reuter).

Wymyślona i stworzona globalna sieć komputerowa oraz zaawansowane techniki łączności satelitarnej znacznie polepszyły aktualność publikowanych w prasie informacji. Również działalność dziesiątek agencji informacyjnych przyczynił się do poszerzenia zakresu tematycznego pism informacyjnych. Doprowadziło to do powstania setek pism informacyjnych o zawężonej tematyce np. do sportu czy kultury.

Ogólnodostępność sieci Internet oraz jego uniwersalność i praktyczność przyczyniły się do powstania elektronicznych wersji znanych czasopism. Dzisiaj niemalże każdy tytuł posiada swój odpowiednik w sieci Internet.

Czasem ogranicza się do opublikowania w ten sposób tylko kilku najważniejszych artykułów, ale są przypadki, iż w serwisie internetowym gazety znajduje się pełna wersja elektroniczna papierowego czasopisma, a nawet w wersji elektronicznej znajduje się znacznie więcej artykułów, niż w papierowej.

Istnieją nawet tytuły prasowe, które ukazują się wyłącznie w postaci cyfrowej i są dostępne całkowicie bezpłatnie (np. Załoga G, Escape Magazine czy Esensja).

Podobne prace

Do góry