Ocena brak

HISTORIA PRASY

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

 

 

 1. POWSTANIE WARSZAWSKIEGO OŚRODKA TELEWIZYJNEGO (WOT)

 

 • Ośrodek uruchomiono 30 kwietnia 1956 roku na 27 i 28 piętrze Pałacu Kultury

 • W jego strukturze znalazł się dział produkcji filmowej

 • Pierwsza transmisja w plenerze 1 maja 1956

 

BUDUJEMY TELEWIZJE

 

 1.  
  • społeczny ruch budowy ośrodków telewizyjnych

  • pierwsza autentycznie oddolna akcja społeczna

  • 22 lipca 1956 roku zapowiedzią „ Tu mówi Radio Łódź” rozpoczyna nadawanie ośrodek telewizyjny w Łodzi

  • 1957 rok pojawia się ośrodek w Poznaniu i Katowicach

 

ODWILŻ W MEDIACH

 

 1.  
  • Początki destalinizacji – koniec 1953 roku

  • Jako pierwsze „odwilżoną” dyskusję podejmują środowiska artystyczne, literackie i dziennikarskie

  • Główne zarzuty to:

Zła polityka informacyjna
 1.  
  •  
   • Kreowanie nierealnej rzeczywistości

   • Sztampowy i hermetyczny język

   • Wewnętrzna cenzura

   • Brak szacunku dla indywidualności twórczych i oryginalności stylu

   • Ubóstwo form dziennikarskich

 

PIERWSZA SENSACJA „PAMIĘTNIK UCZENNICY”

 

 1.  
  • tekst ukazał się w „Nowej Kulturze” w końcu listopada 1953 roku

  • bohaterka prawdziwa bądź zmyślona, 16-latka, żyje w 2 światach: stalinowskim teatrze przedstawień i w życiu normalnym pełnym spontaniczności

  • w tekście nie pada nazwa ZWIĄZEK MŁODZIEŻY POLSKIEJ

  • można było przeczytać o prywatce z winem, papierosach, pocałunkach

  • o zachwycie nad książką W. Katajewa „Samotny biały żagiel” ale także o wzruszeniu po lekturze „Trędowatej” czy „Dzikuski”

  • o słuchaniu radia Monte Carlo i miłości do Rity Hayworth i Stalina

 

1954 – STYCZNIOWY NUMER MIESIĘCZNIKA PRASA POLSKA”

 

 1.  
  •  
   • parodia polskiej prasy w wykonaniu czołowych polskich satyryków pod kierownictwem Mariana Eile

   • jeden z głównych artykułów prześmiewczych był : „Nuda redaktorem”

 

KRYZYS W PARTII POGŁĘBIA SIĘ

 

 1.  
  •  
   • Ucieczka płk. J. Światły. AudycjaZa kulisami partii i bezpieki” na falach Radia Wolna Europa we wrześniu 1954 roku

   • Druzgocącą krytyką kierownictwo Partii na spotkaniu z aktywem /listopad 1954/

   • III Plenum KC /styczeń 1955/

    •  
     1. W uchwale Plenum zawarto m.in. takie plany:

      • Polityka informacyjna powinna ulec zmianie poprzez zwiększenie materiałów informacyjnych

      • Kampanie oparte na emocjach powinny zastąpić perswazje

     2. W uchwale zawarto także takie wnioski:

- Nagminne zakłamywanie rzeczywistości

wpłynęło na nieskuteczność propagandy

- Bogata w argumenty szczera rozmowa Partii z

masami miała zastąpić materiały lukrujące

rzeczywistość

- Krytyka mediów powinna dotykać wszystkich

niezależnie od zajmowanej funkcji

 

VII. NARASTA KONFLIKT MIĘDZY APARATEM A PRASĄ

 

 • List Sekretariatu z prośbą interpretacji wspomnianej uchwały

 • Wzrost ilości materiałów krytycznych w pierwszych dwóch miesiącach 1955 roku

 • Przejawy syndromu oblężonej twierdzy wśród przedstawicieli aparatu

 • SZOK czyli „Poemat dla dorosłych” A. Ważyka

 • Pierwsze sankcje dyscyplinarne dla Z. Mitznera i P. Hoffmana

 • Powiew wielkiego świata „Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów”

 

VIII. FENOMEN TYGODNIKA „PO PROSTU”

 

 • Niespodziewanie bez żadnych uzgodnień redakcja 4 września 1955 roku zmienia szatę graficzną na zieloną, zmienia podtytuł naTygodnik studentów i młodej inteligencji”

 

 1. SKĄD TEN FENOMEN???

 

 1.  
  • Władze Partii zbagatelizowały przemianę tygodnika

  • Zespół znakomicie wyczuwał rytm zmian politycznych

  • Fenomen brał się z tego, że w jednym czasie i miejscu spotkało się tak wielu zdolnych dziennikarzy m.in. J. Ambroziewicz czy J. Urban

 

 1. PUBLIKACJE KTÓRE WPŁYNĘŁY NA POZYCJĘ TYGODNIKA

 

 • Ziemia obiecana, o Brzozowie i życiu w nim młodych inteligentów”

 • zaproponowano na łamach „Po Prostu” aby powołać do życia „Klub Młodej Inteligencji”

 • S. Manturzewski „W zaklętym kręgu drętwej mowy” – pierwsza analiza socjologiczna grup chuligańskich

 • J. Abroziewicz, W. Namiotkiewicz, J. OlszewskiNa spotkanie ludziom z AK”

 • Tych samych autorów apel o rehabilitację niesłusznie skazanych „Niech prawo zawsze prawo znaczy”

 • Jerzy Urban –„Wyznania nawróconego cynika” – napisał ,że młodzi ludzie to pokolenie ZNP i nijakie

 

 1. MEDIA W OKRESIE WYDARZEŃ POZNAŃSKIEGO CZERWCA 1956

 

 • Blokada informacyjna kraju

 • Pierwszy polityczny komentarz w radiu wygłoszony przez premiera Cyrankiewicza

 • Pierwszy opis sytuacji w PAP

 • Wersja oficjalna załamuje się w pierwszych dniach lipca, coraz częściej pisze się o niskim, nie raz fatalnie niskim poziomie życia mas

 • Pierwsze wnioski opublikowane w „Trybunie Ludu” bez uzgodnienia z partyjnym kierownictwem wywołały burzę

 

 1. VII PLENUM KC- WALKA I PODZIAŁY W PARTII

 

 • Polaryzacja postaw w kierownictwie partii dokonywała się przy próbie oceny mediów

 

 1. PRZEŁOMOWY PAŹDZIERNIK

 

 • Ukazuje się pierwszy numer „Współczesności” organu pokolenia młodych twórców. Gomułka zwraca „Tygodnik Powszechny” prawowitym właścicielom

 • Bolesław Piasecki- broni stalinizmu w artykule; „Instynkt Państwowy” (pisząc ze może dojść do anarchii)

 

 1. VIII PLENUM KC

 

Kulminacja politycznego przesilenia, którego katalizatorem były media, głównie prasa/

 • Prasa budując charyzmat przywódczy Gomułki uczyniła z niego polityka zdolnego do prowadzenia w miarę samodzielnej polityki

 • Nasilają się tendencje uniezależnienia się prasy od biurokracji partyjnej, miały powstrzymywać Biuro Prasy przy Sekretariacie KC i Rady Redaktorów

 

 1. GŁOS ŚRODOWISKA DZIENNIKARSKIEGO

 

 • II zjazd SDP /grudzień 1956/

 • Wysoka ocena roli prasy w przełomie październikowym

 • Nowe postulaty:

  • Zmiana stylu kierowania mediami

  • Zwiększenie odpowiedzialności redaktora naczelnego i kolegium

  • Uznanie wskaźnika rentowności za miernik poczytności pisma

  • Ograniczenie ingerencji cenzury

  • Skodyfikowanie prawa prasowego

 

 1. STALINOWSKIE „OSTATKI”

 

 • Zlikwidowano ruch korespondentów robotniczo-chłopskich uznając, ze ruch ten się przeżył

 • Agresywnie propagandową „Fale 49” zastąpiła „Fala 56”

 

 

 1. POLITYKA”

 

 • nowe pismo „środka” w istocie ideowa i polityczna przeciwwaga dla tygodnika „Po Prostu”

 • akuszerzy A. Starowicz i S. Żółkiewski

 • powstaniu pisma towarzyszyła atmosfera niechęci. Plotka głosiła, że tygodnik drukowany jest w Moskwie

 

 1. POCZĄTKI DYSCYPLINOWANIA MEDIÓW

 

 • metoda salami” – plan A. Starowicza

 • pierwsze czystki kadrowe w „Sztandarze młodych”

 • oficjalnie były to tzw. „zmiany organizacyjne”

 • zaplanowano do końca marca 1957 roku likwidację 300 etatów

 

 1. KONFLIKT W „TRYBUNIE LUDU”

 

 • Próby uniezależnienia się od kierownictwa partyjnego

 • Takie stanowisko redakcji zostało uznane za naruszenie dyscypliny partyjnej

 • Większość kolegium podała się do dymisji

 • W specjalnej uchwale Biura Politycznego napisano, że trybuna nie spełnia takiej roli jak wcześniej

 

 1. POWRÓT DO STARYCH METOD –DECYZJE KOMISJI PRASOWEJ

 

 • Ujednolicenie treści. Zlecenie pisania w duchu optymistycznym

 • Z łamów prasy miały zniknąć fascynacja sytuacją gospodarczą na Zachodzie

 • Żądano tekstów antyklerykalnych i wykreślono tematykę AK i Powstania Warszawskiego

 • Wystąpienia w mediach miały współbrzmieć z głosami działaczy partyjnych

 

 1. KONIEC ODWILŻY

 

 • Październik 1957 – likwidacjaPo Prostu” pod zarzutem prowadzenia działalności sprzecznej z uchwałami VIII i IX PLENUM KC

 • Dziennikarze, członkowie PZPR zostali ukarani, a niektórzy otrzymali zakaz pracy w prasie

 • Podobnych czystek dokonano w „Sztandarze Młodych” , „Życiu Gospodarczym”, „Dookoła Świata”. Wyrzuceni z redakcji otrzymywali wilczy bilet

 • Za skonfiskowane teksty autorzy nie otrzymywali uposażenia

 

 1. POKŁOSIE POLSKIEGO PAŹDZIERNIKA W MEDIACH

 

 • Gazety, czasopisma, program radiowy i telewizyjny „normalnieją”

 • Oferują większą różnorodność tematyczną i formalną

 • Destalinizacja przyniosła dziennikarzom większą samodzielność, pojawiły się indywidualności pisarskie

 • Swoistym odreagowaniem na wszechobecną propagandę stalinowską było wielkie zainteresowanie czytelników prasa tygodniową głównie o charakterze magazynowym. Październik zapoczątkował także erę czytelnictwa w Polsce

 • 1957 pojawiły się nowe tytuły profilowane, typu magazynowego np.: „Świat mody” „Filipinka”

 • na krótko zabłysnęły inicjatywy studenckie. PoznańskieWyboje” warszawska „Odnowa”, wrocławskie „Poglądy”, gdańska „Uwaga”, krakowska „Zebra” dorównywały entuzjazmem tygodnikowi „Po Prostu”

 • zmiany o charakterze decentralizacyjnym objęły największego wydawcę prasy w Polsce Robotniczą Spółdzielnie Wydawniczą PRASA. Delegatury zastąpiono wydawnictwami prasowymi o znacznym zakresie samodzielności

 • przeniesienie decyzji w teren sprzyjał powolnej odbudowie prasy regionalnej i lokalnej

 • w porównaniu z początkiem lat 50-tych zwiększyła swój stan posiadania prasa katolicka w 1957 roku 53 pisma

 • 1954 zwiększono dwukrotnie przydział papieru gazetowego co pozwoliło osiągnąć nakład 800 tysięcy egzemplarzy

 

 1. PRZEOBRAŻENIA W POLSKIM RADIU

 

Już w Boże Narodzenie 1954 roku słuchacze mogli słuchać kolę. Rok później ramówkę wzbogaciły programy rozrywkowe i jazz

 • Tym czym dla szarej i nudnej prasy było ukazanie się tygodnika „Dookoła Świata” tym samym dla radia był show „Zgaduj Zgadula”

 • Z kraju i ze świata” – dzięki uniezależnieniu się od serwisów PAP

 • radiowym symbolem była telenowelaMatysiakowie” i teatrEterek”

 • dla najmłodszych słuchaczy był Program III od 1958 roku

 • od 1957 działała Rozgłośnia Harcerska ( rodzime Radio Luksemburg)

 • odrodził się „Podwieczorek przy mikrofonie”

 • likwidacja zagłuszarek

 • powołano Ośrodek Badania Opinii Publicznej- pierwszy w krajach „obozu”

 

 1. TELEWIZJA PO ODWILŻY

 

 • Zmiany polityczne tylko w niewielkim stopniu wpłynęły na ofertę programową

 • W pierwszej w historii Polski ankiecie zaadresowanej w maju 1956 roku do 200 posiadaczy telewizorów- widzowie domagali się m.in. transmisji z obrad i imprez muzycznych i sportowych, aby gośćmi byli niesłusznie oskarżeni.

Podobne prace

Do góry