Ocena brak

HISTORIA POLSKIEJ SOCJOLOGII PRAWA

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

*Na upowszechnienie się w Polsce idei socjologii prawa wywarł wpływ:

1.amerykański realizm prawniczy (badanie prawa w działaniu a nie prawa w książkach.

2.odzyskanie niepodległości i potrzeba efektywnego oddziaływania na stosunki społeczno-polityczne i gospodarcze za pomocą polityki prawodawczej.

*Leon Petrażycki – 1919 pierwsza w Polsce uniwersytecka Katedra Socjologii na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych UW. Wkład Petrażyckiego do socjologii prawa:

a) koncepcja naukowej polityki prawa,

b) zagadnienie zmian społecznych wywołanych przez różne czynniki prawne.

-Instytucjonalizowanie się nowej dyscypliny rozpoczęło się w pierwszej połowie lat trzydziestych wraz z ukazaniem się pierwszych publikacji socjologiczno-prawnych i pojawieniem się w programie studiów wykładów z socjologii prawa.

*Po drugiej wojnie światowej powtórne narodziny socjologii prawa, nastąpiły w początkach lat sześćdziesiątych przez ukazanie się książki Adama Podgóreckiego ”Socjologia prawa” oraz Kazimierza Opałka i Jerzego Wróblewskiego „Współczesna teoria i socjologia prawa w Stanach Zjednoczonych”

Podobne prace

Do góry