Ocena brak

Historia Polityki Społecznej

Autor /majka Dodano /28.03.2011

 

Historia Polityki Społecznej liczy około 200 lat, zaczynała się rozwijać w krajach: Niemcy, Wielka Brytania. Jej powstanie jako dziedziny działań publicznych można wiązać z rozwojem przemysłu i powstaniem ustroju kapitalistycznego. Dotyczy to powstanie pierwszych kwestii społecznych szczególnie kwestii robotniczych.

Politykę społeczną wiąże się z zaostrzeniem kwestii społecznych.

Kwestia społeczna stała się wówczas istotnym elementem działań politycznych np. akcjach wyborczych.

Nierówności społeczne powoduje marginalizacja ludzi, powstają zjawiska bezdomności na większą skalę i pogłębienie się zjawiska ubóstwa. Pierwsze formalne działanie Polityki Społecznej zaczęto wprowadzać w II połowie XIX wieku. Dotyczyło to głównie ubezpieczenia ludzika wypadek różnego rodzaju ryzyk socjalnych: choroba, inwalidztwo, bezrobocie.

Za twórcę Polityki Społecznej uznaje się niemieckiego polityka Bismarck’a którego rząd wprowadził ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe oraz renty i emerytury. Te działania zapoczątkowały w Europie systemową ochronę ludzi.

Zastosowanie rozwiązań socjalnych dotyczyło początkowo głównie osób charakteryzujących się słabszą pozycją ekonomiczną i społeczną. Ustawodawstwo Bismarcka rozciągnęło się na teren zaboru pruskiego i stąd też na terenach tego zaboru w 1911 roku działało już 631 kas chorych do których należało 291,3 tyś członków.

Praktyka i nauka niemieckiej Polityki Społecznej miała znaczny wpływ na kształtowanie się polskiej myśli naukowej w zakresie Polityki Społecznej. Zalążki państwa opiekuńczego w Polsce możemy odnaleźć już w Konstytucji 3 Maja 1791 roku, np. prawo równości społecznej (równość w obrębie danego stanu). O polskiej Polityki Społecznej możemy mówić dopiero po 1918 roku.

W latach 1918-1926 zostaje w Polsce wprowadzone nowe ustawodawstwo socjalne. Prawa socjalne są wpisane do Konstytucji i ratyfikowane zostają również niektóre konwencje międzynarodowe organizacji pracy.

Od 1926 roku do początkom II wojny światowej charakteryzuje się minimalną realizacją opiekuńczych funkcji państwa co jest głównie efektem kryzysu gospodarczego i nawarstwianiu się wielu problemów społecznych. Po 1926 roku – bezrobocie, ubóstwo, bezdomność urastają do ogromnej skali.

Podobne prace

Do góry