Ocena brak

Historia cywilizacji / migracje / ludy semickie / Egipt

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Egipt: cywilizacja sumeryjska, państwo Meluhha; podstawą egzystencji była woda

Sumer: druga cywilizacja w dolinie Indusu

- obie te cywilizacje są uzależnione od środowiska wodnego

- cywilizacje te oddzielały Mezopotamia

System społeczny dominujący w tych cywilizacjach:

- system despoti totalitarnych i społecznych

- posłuszeństwo wymaga terroru

- życie ludzi było nisko cenione

- składano liczne ofiary

Dziełem egipskiego państwa była budowa piramid. Odpowiednikiem piramid w Mezopotamii były ziguraty.

- twórcami cywilizacji egipskiej byli Hamici, a sumeryjską stworzyli biali (podobni do Basków)

- cywilizacja indyjska: stworzona przez Drawidów

- cywilizacja hydrauliczne (potamiczne): są uzależnione od wielkich rzek

- ok. 1700 r. p.n.e. Egipt zostaje zalany przez inwazję ludów semickich; do Libanu docierają Fenicjanie, a do Palestyny - Żydzi

Inwazja ludów z Europy

- Ariowie: zaatakowali Indus Wschodni, zamienili się w indoeuropejski

- Irański: ziemie pomiędzy Indusem a Tygrysem

- Grecki: południe Płw. Bałkańskiego

Plemię Hetytów

- zajmują obszar Anatolii

- przedzielają obszary osadnictwa greckiego i irańskiego

- pada państwo Hetytów, a w późniejszym okresie dominuje grecka cywilizacja mykeńska

Dzieje cywilizacji:

a) 2002 – 1200 r. p.n.e.: w tym czasie upadają największe cywilizacje (okres składania jaj)

b) 1200 – 200 r. p.n.e.: przewrót humanistyczny (okres larwy)

c) 200 – 800 r. n.e.: konserwowanie świata antycznego (okres poczwarki)

d) 800 – 1800 r. n.e.: przełom techniczny (okres owada)

Podobne prace

Do góry