Ocena brak

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Model pamięci R. Atkinsona i R. Shiffrina

Autor /Zbys Dodano /29.06.2011

- Istnieją dwa rodzaje pamięci: krótkotrwała i długotrwała

- Sposobem na utrzymanie info jest powtarzanie materiału w pamięci krótkotrwałej

- Już Broadbent opisał różnice między tymi 2 typami pamięci, a Atkinson i Shifrrin dokonali ich krystalizacji w ścisłą teorię

- Jednym z paradygmatów jest swobodne odtwarzanie – to paradygmat eksperymentalny, w którym badanym czyta się listę słów i prosi o ich odtworzenie. Dzięki takiemu experymentowi można wykreślić krzywą pozycji w serii. Tu też można zauważyć efekt pierwszeństwa (dobre odtwarzanie słów z początku listy)i efekt świeżości (dobre odtwarzanie słów na końcu listy).

- Teoria ta pozwala wyjaśnić kształt krzywej pozycji w serii. Badani zapełniają swój bufor krótkotrwały słowami, gdy czytają i powtarzają słowa. Gdy bufor jest pełny i pojawia się nowe słowo, badany odrzuca 1 słowo, aby móc uczyć się nowego

- Efekt pierwszeństwa zachodzi bo pierwsze słowa na liście mają większe prawdopodobieństwo przechowania w LTM i nie muszą one konkurować z innymi słowami.

- Teoria ta zakładała, że info jest powtarzana w STM o ograniczonej pojemności i przekazywana do LTM o bardzo dużej pojemności.

Podobne prace

Do góry