Ocena brak

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Iwan Pietrowicz Pawłow

Autor /Zbys Dodano /29.06.2011

  • Warunkowanie klasyczne (nie opisuje dokładnie bo znamy)

  • Warunkowa reakcja emocjonalna (CER) – gdy zwierzakowi podaje się B awersyjny (wstrząs) reaguje on w charakterystyczny sposób: wzrasta tempo uderzeń serca, podnosi się ciśnienie krwi, wydzielają się hormony. Zwierzę ma tendencję do zastygania i zatrzymania się .

Wskaźnik siły warunkowej CER – stopień w jakim zwierzę obniża swoją aktywność (zastyga) i zmniejsza tempo wykonywanej czynności.

  • NABYWANIEwielkość R warunkowej to funkcja liczby połączeń, między BB i BW. RW nie pojawia się nagle z całkowitą siłą, ale stopniowo wraz z powtórzeniami. Krzywa warunkowania wskazuje początkowo niewielki wzrost aż do chwili, gdy zostaje osiągnięty pewien poziom asymptotyczny, przy którym tempo wzrostu szybko ośnie. To krzywa esowata.

Krzywa warunkowania rozpoczyna się od powolnej zmiany a krzywa uczenia się wykazuje największą zmianę na początku.

  • WYGASANIE – wielkość RW stopniowo maleje wraz z ilością prób, w których nie pojawia się BB. Wygasanie jest podobne do przechowywania czy zapominania., ale są różnice: metodologiczna. Funkcja zapominania jest uzyskiwana przez czekanie bez prezentowania B, a wygasaniewymaga prezentacji BW bez BB.

  • SPONTANICZNE ODNOWIENIE SIĘ – RW może się odnowić się.

  • NASTĘPSTWO CZASOWE – warunkowanie jest silniejsze gdy BW poprzedza BB. Optymalny odstęp czasowy to 0,5 do 30s i dłużej.

  • Snuł przypuszczenia na temat neuronalnych podstaw warunkowania klasycznego. Pobudzenie neuronalne przepływa od wcześniejszego i słabszego ośrodka w mózgu do ośrodka późniejszego i silniejszego. Pobudzenie neuronalne w ośrodku mózgowym wzbudzonym przez BW przepływa do ośrodka pobudzonego przez BW i wywołuje R w chwili, gdy dochodzi do ośrodka BB.

Podobne prace

Do góry