Ocena brak

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Herman Ebbinghaus

Autor /Zbys Dodano /29.06.2011

  • O pamięci 1885

  • Przeprowadził pierwsze ściśle naukowe badania nad pamięcią

  • Sam był obiektem swoich badań

  • Uczył się serii bezsensownych sylab (trigramy spólgłoska-samogłoska-spółgłoska), które nie są powiązane z wcześniejszym doświadczeniem

  • Wykrył krzywą przechowania (zapominania) – ukazuje % zaoszczędzonego czasu jako funkcję odroczenia. Początkowo zapominanie następuje bardzo szybko ale jego tempo gwałtownie maleje wraz z upływem czasu. Funkcja ta ma przyspieszenie ujemne z powodu szybkiego spadku tempa zapominania.

  • Wykrył krzywą uczenia sięliczba prób potrzebnych do wyuczenia się sylab zmniejszyła się wraz z upływem czasu . Funkcja ma przyspieszenie negatywne, z coraz mniejszymi przyrostami każdego dnia.

  • Ebbinghaus wprowadził metodologie eksperymentalne do badania zjawisk pamięciowych, takie jak krzywa przechowywania i krzywa uczenia się.

Podobne prace

Do góry