Ocena brak

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - Edward C. Tolman

Autor /Zbys Dodano /29.06.2011

- Krytyk, ale behawiorysta

- Zachowanie może być najlepiej zrozumiane jako R na jakiś cel.

- 2 eksperymenty

- eksperyment na temat uczenia się utajonego (3 grupy szczurów: 1 wzmacniano regularnie, 2 w ogóle, 3 po 11 dniu). Nie wzmacniane szczury uczyły się cały czas, ale miało to uczenie charakter utajony (gdy wprowadzono cel uczenie się ujawniło). Wzmocnienie nie było konieczne dla uczenia się ale było konieczne dla wykonania.

- Eksperyment mający wykazać, że uczeniu się nie podlega specyficzny zestaw asocjacji B-R, ale raczej model otoczenia, na którym osobnik może chcieć działać. To tzw. mapa poznawcza (w przypadku labiryntów) – zawiera ona info na temat organizacji przestrzennej, a nie tylko określone drogi.

- Nie są nabywane specyficzne R ale szczury uczą się lokalizacji na mapie poznawczej

- Nie zachowanie podlega uczeniu się ale wiedza, która może być wykorzystana do kierowania zachowaniem

- Organizmy uczą się gotowości środki-cele (MER) – to oczekiwanie że niektóre działania doprowadzą do określonych rezultatów. Pozostają one nieaktywne do chwili, gdy jakiś cel wprowadzi je w działanie. Nigdy niestety nie wyjaśnił on jak cele uruchamiają MER.

- Zwierzęta uczą się gotowości środki-cele niezależnie od wzmacniania oraz że wzmocnienia uruchamiają tę gotowość.

Do góry