Ocena brak

Historia badań nad uczeniem się i pamięcią - B.F. Skinner

Autor /Zbys Dodano /29.06.2011

- Radykalny Behawiorysta

- Walden Two, Beyond Freudom and Dignity, Werbal Behaviour

- Nazwał warunkowanie instrumentalne sprawczym. Zwierzaki emitują R w niektórych sytuacjach bez żadnego widocznego B, który by je kontrolował – to są R sprawcze

- Skrzynka Skinnera

- Nie uznaje powiązania B-R, ale uznaje, że zewn B odgrywają rolę w kontroli zachowania, określają sytuację, w której zajdą R sprawcze

- B wyznaczające=B dyskryminacyjne (różnicujące) – różnicują 1 sytuację od 2

- Interesuje go jakie będzie zachowanie organizmu w różnych sytuacjach bodźcowych a nie to jaki wwewn mechanizm jes mediatoremdla tego zachowania

- Badania nad rozkładem wzmocniń

- Krzywa kumulatywna – to forma prezentacji danych w jego badaniach. Zawiera zapis ogólnej liczby R, które zostały wykonane w każdym punkcie czasowym.

- Krzywa schodkowa – gdy zbliża się pora kolejnego wzmocnienia, organizm zwiększa tempo reagowania, gdy wzmocnienie zostanie już podane tempo spada

- Interesowała go powszechność praw uczenia a nie mechanizmy

- Zrozumienie to nie wyjaśnienie tego co dzieje się wewn organizmu. Chodzi więc o zrozumienie w jaki sposób zachowanie jest kontrolowane i jak może zostać zmienione

- Kształtowanie R (przybliżanie)

- Wiązanie R – bardziej złożone zach są sekwencjami R, w którym każda R ustanawie kontekst dla następnej. Należy zacząć od I kroku i uczyć każdego elementu łańcucha aż do skompletowania całej R.

- Wszystkie złożone zachowania mogą zostać nauczone dzięki kształtowaniu i wiązaniu R

- Badał jak zależności dot wzmacniania wpływają na rozkład R w określonej sytuacji

Do góry