Ocena brak

Historia aliansów

Autor /Amber Dodano /20.04.2011

 

Historia aliansów strategicznych jest równie stara, jak historia gospodarcza świata. Już starożytni Fenicjanie, następnie Grecy i Rzymianie dostrzegali korzyści płynące z międzynarodowej współpracy w dziedzinie handlu oraz wspólnego zagospodarowywania i utrzymywania podbitych terenów. Bez historycznych aliansów gospodarczych nie byłyby możliwe kolonizacje Ameryki, Afryki, rozwój handlu światowego i wiele innych osiągnięć cywilizacyjnych.

Korzenie współczesnych aliansów w gospodarce dostrzega się w sektorze przewozów morskich. Pierwsza udokumentowana spółka joint venture była porozumieniem zawartym w 1783 r. między amerykańskimi i brytyjskimi przedsiębiorstwami w celu rozwoju handlu międzynarodowego.

Alianse w formie udziału jednej firmy w innej rozwinęły się wraz z powstaniem amerykańskiego przemysłu telekomunikacyjnego i elektrycznego.

Utworzony w 1889 r. Edison General Electvic był korporacją złożoną z konsorcjów inwestorów, udziałowców i niektórych firm Edisona.

Jednym z pierwszych był międzynarodowy alians zawarty w 1904 r. między General Electvic a Tokyo Electvic; w ślad za nim powstały inne alianse z firmami japońskimi: Sumitano z ITT w 1911, i Siemens z Funikawa w 1923 r.

Pierwsze badania na temat porozumień między przedsiębiorstwami były realizowane od początku lat sześćdziesiątych przez naukowców uniwersytetów amerykańskich interesujących się rozwojem i funkcjonowaniem spółek joint ventures. Zasadą funkcjonowania joint ventures jest podział kapitału filii z partnerem miejscowym. Działalność wspólnego przedsiębiorstwa na ogół ogranicza się do komercjalizacji i ewentualnie do wytwarzania produktów przedsiębiorstwa międzynarodowego w kraju przyjmującym. W odróżnieniu od poprzednich form współdziałania, alianse łączą firmy ponadnarodowe, które często będąc konkurentami na niektórych rynkach, na innych stają się aliantamii dzielą się z innymi swymi rozwiniętymi umiejętnościami i doświadczeniami.

Od 1975 roku datuje się rzeczywista zmiana w działalności międzynarodowych spółek joint ventures. Od tego czasu wśród tradycyjnych spółek joint ventures pojawiają się alianse nowego rodzaju, bliskie aktualnemu partnerstwu strategicznemu.

Badania ujawniają bardzo szybki i regularny wzrost aliansów od 1982 roku. Eksplozję przedsięwzięć kooperacyjnych na początku lat osiemdziesiątych

potwierdzają następujące dane: w okresie 1979 – 1985 liczba porozumień zawartych przez przedsiębiorstwa amerykańskie, europejskie i japońskie wzrosła trzydziestokrotnie.1

Różne źródła i autorzy prezentują zestawienia obrazujące szybki wzrost liczby aliansów w poszczególnych krajach i obszarach ekonomicznych. Skala tego zjawiska jest już tak duża, że operowanie liczbami w odniesieniu do każdego z krajów jest niemożliwe. Lepsze zrozumienie skali występowania aliansów w zarządzaniu i ich wpływu na gospodarkę dają badania prowadzone w określonych gałęziach przemysłu i sektorach. Badania w ujęciu sektorowym pokazują, jaka część uczestników sektora jest powiązana aliansami, oraz pozwalają zrozumieć jaki nowy układ konkurencyjny tworzą te alianse.

Innym sposobem demonstrowania skali rozwoju aliansów jest spojrzenie na nie z punktu widzenia wybranej firmy w przemyśle.

Śledząc jej powiązania z innymi firmami z tego samego lub innych przemysłów można zrozumieć stopień skomplikowania zarządzania współczesną korporacją, a także określić wpływ aliansów na swobodę zarządzania firmą.

 

Podobne prace

Do góry