Ocena brak

Histogeneza tkanki mięśniowej

Autor /evelynda Dodano /18.01.2012

Cewa sercowa składa się początkowo z dwóch przewodów, wewnętrznego śródbłonkowego i zewnętrznego mezodcrmahiego . Między nimi wytwarza się warstwa substancji galaretowatej, która wkrótce zanika. Zewnętrzna ccwa mczodermalna utworzona z płyty sercowej rozrasta się silnie i dzieli na zbitą warstwę zewnętrzną i wewnętrzną warstwę gąbczastą, która wypiera Istotę galaretowatą. Mczodcrma tej cewy różnicuje się następnie w tkankę mięśniową serca. Jej komórki twórcze, mioblasty, przyjmują wpierw postać elementów mezenchymy i łączą się w sieci syncytialne; następnie w ich cytoplazmie pojawiają się miofibrylle poprzecznie prążkowane. Układ syncytialny komórek, późniejszych włókien mięśniowych serca, utrzymuje się na stałe. Tylko drobna część tej tkanki różnicuje się dalej w typ zbliżony do embrionalnego, charakterystyczny dla układu przewodzącego serca; reszta tworzy typową kurczliwą mięśniówkę sercową .

Wewnętrzna, początkowo gładka cewa śródbłonkowa wnika później w warstwę gąbczastą mięśniówki, jej śródbłonek powleka beleczki mięśniowe (trabeculae carneae) tej warstwy, dzięki czemu jama serca powiększa się o przestrzenie międzybeleczkowe. W uszkach przedsionków powstają w ten sposób przeważnie równolegle do siebie przebiegające listewki, tzw. mięśnie grzebieniaste (musculi pectinati), zaś w grubych ścianach komór ze zlania się beleezek powstają ponadto mięśnie broda w ko w a te (musculi papillares).

Początkowo warstwa mięśniowa otacza serce płaszczem ciągłym, później jednak ciągłość ta zostaje przerwana na granicy między przedsionkami a komorami. Przerywa ją mezcnchyma wrastająca przez bruzdę wieńcową między przedsionki a komory; sięga ona do krawędzi wewnętrznej ujść przedsionkowo-komorowych, aż do organizujących się w nich zastawek. Na obwodzie ujść tkanka ta tworzy pierścienie włókniste 1 trójkąty włókniste. Tylko w tylnej ścianie kanału uszkowego utrzyma się wąski pomost tkanki mięśniowej łączący mięśniówkę przedsionków i komór. Jako pęczek przed-sionkowo-komorowy wejdzie on w skład układu przewodzącego bodźce skurczowe z mięśniówki przedsionków do mięśniówki komór.

Podobne prace

Do góry