Ocena brak

Histogeneza mięśni

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Elementy komórkowe miotomów zwane mio-blastami zatracają początkowy układ nabłonkowy i przejściowo przypominają elementy mezenchymy (ryc. 425 A); później komórki te wydłużając się i łącząc przekształcają się w wielojądrzaste długie włókna mięśniowe (ryc. 425 E). W cytoplazmie mioblastów zarodka ludzkiego dopiero w końcu trzeciego miesiąca różnicują się miofi-bryle; według Godlewskiego najpierw z szeregów ziarenek tworzą się włókienka jednorodne (ryc. 425 B, C), te przekształcają się następnie we włókienka prążkowane (ryc. 425 D, E). W końcu czwartego miesiąca miofibryle ze swego pierwotnego obwodowego położenia przesuwają się do centralnej części włókna mięśniowego, jądra komórkowe natomiast przesuwają się na jego obwód. Równocześnie z wytwarzaniem się miofibryli wewnątrz cytoplazmy włókno wytwarza na swej powierzchni osłonkę zwaną sar-kolemą. Błonkę tę oplotą wkrótce czuciowe włókienka nerwowe i utworzą dookoła niej wrzeciono mięśniowe. W tvm samym okresie rozwoju pod sarkolemę wnikają zakończenia włókien ruchowych i wytwarzają płytki końcowe.

Podobne prace

Do góry