Ocena brak

HIRSAU, Hirschau

Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012

Dawne opactwo benedyktyńskie k.
Stuttgartu, w średniowieczu ośrodek konfederacji klasztorów
i —» gregoriańskiej reformy.

Założone 830-838 przez Erlafrida, hrabiego Calw, zostało
zasiedlone mnichami z — Fuldy, którzy przybyli tu z opatem
Lutbertem (zm. 853); pod koniec X w. opactwo podupadło,
a mnisi opuścili je po śmierci opata Konrada (zm. 1001); po
odrestaurowaniu H. 1048-54, wskutek interwencji pap. Leona
IX zasiedlono je 1065 mnichami z —» Einsiedeln; 1069-91
opatem H. był Wilhelm (Vita, MGHSS X I I 209-225) mnich z
opactwa św. Emmerama z Ratyzbony; 1075 uzyskał on dla
H. od pap. Grzegorza V I I przywilej opieki pap., a 1079 przyjął
grupę mnichów z — Cluny;

podstawą wprowadzonej w
H. 1083-88 zmodyfikowanej obserwancji kluniackiej były
Consuetudines Cluniacenses (PL 149,635-778) Ulryka, przeora
Cluny, przystosowane dla H. przez Wilhelma (tzw. Constitutiones
Hirsaugienses, PL 150,923-1146); stając się ośrodkiem
reformy gregoriańskiej, H. popierało pap. Grzegorza
V I I w walce z królem Henrykiem I V ; opactwo posiadało ok.
100 klasztorów w Szwabii, Frankonii, Bawarii i Marchii
Wsch. (wykaz najważniejszych klasztorów w: Hauck I I I 869-
-870);

specyficzny styl budowy kościołów i klasztorów, wzorowany
na H. (zw. szkołą budowlaną H.), przejęło wiele klasztorów
konfederacji H. (m.in. Alpirsbach, Paulinzelle, Michelsberg
w Bamberdze, Halberstadt); w X I I i X I I I w. obniżył
się w H. poziom karności zak.; opat Wolfram (zm. 1460)
wprowadził w H. najpierw reformę z Melk, a 1457 z —» Bursfeldu;
zniszczone podczas wojny chłopskiej (1525) H. przekazał
luteranom książę Ulryk z Wirtembergii (zm. 1550); kościół
został zburzony 1692 przez wojska francuskie.

 

S. Hilpisch. LThK V 381-382; H. Jakobs, Die Hirsauer. Ihre Ausbreitung und Rechtsstellung im Zeitalter des Investiturstreltes, Kö 1961; R. Gazeau. Catholicisme V 764-765; T. Schuler, DIP IV 1537-1538; A. Thiele. Laienbrüder - Mönchspriester. Eine Entwicklung, SMGB 89(1978) 577-596.

Podobne prace

Do góry