Ocena brak

HIROSIMA, Hiroshima

Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012

Diecezja w Japonii (pd. część
wyspy Honsiu), również miasto, na które 6 V I I I 1945 po raz
pierwszy w dziejach zrzucono bombę atomową.

Początki chrześcijaństwa na terytorium późniejszej diecezji
H. związane są z działalnością 1549-51 —> Franciszka Ksawerego
(m.in. w Księstwie Jamaguci); od 1883 działalność mis.
w H. prowadziło Seminarium Misji Zagr. z Paryża; 2 V 1923
utworzono wikariat apost. powierzony niem. jezuitom, który
30 V I I 1959 podniesiony został do godności diec. jako sufr.
Osaki. Diecezja zajmuje 31 780 km i liczy 7,75 min mieszk.,
w tym 20 607 katolików, 47 parafii, 18 księży diec. i 68 zak.,
80 zakonników, 277 sióstr.

W wyniku wybuchu bomby atomowej (zw. Little Boy),
zrzuconej na H. na rozkaz prezydenta Stanów Zjedn. H.S.
Trumana, znaczna część miasta została zniszczona; wg Białej
księgi Japonii o skutkach eksplozji bomb jądrowych w H. i
Nagasaki, przedłożonej 25 VI 1961 ONZ, w H. poniosło
śmierć 200 000 osób, wg danych zaś rządu Stanów Zjedn. -
ok. 80 000 i tyleż było rannych; w nast. latach wiele osób
zmarło na skutek choroby popromiennej.

W 1951-55 zbudowano w H. Pomnik Pokoju, zw. również
Muzeum Bomby Atomowej (odwiedza je rocznie ok. 1 min
ludzi); 1975 utworzono w H. Uniwersytet Narodów Zjedn.,
który prowadzi m.in. badania nad zagadnieniem głodu oraz
eksploatacji bogactw naturalnych świata. Pap. Jan Paweł II
odbył 25 II 1981 pielgrzymkę do H., gdzie w Parku Pokoju
przed symbolicznym grobowcem (95 685 wypisanych nazwisk)
oddał hołd ofiarom bomby atomowej oraz wygłosił w
9 językach apel o pokój na świecie; ponadto spotkał się z
profesorami i studentami Uniw. Narodów Zjednoczonych.

 

AAS 15(1923) 335-336, 52(1960) 68-69; E. Pecoraio, ECat VI 1441-1442; Yo viví la bomba atómica y memorias, Mexico 1956; A. Freitag, LThK V 381; P. Arrupc, Este Japón increíble, Bilbao 1965 (Japonia, której nie znamy, Kr 1970, 188-255); R.B. Hall. EBrit XI 521-522; F.K.K. Hashimoto, Kościół katolicki w Japonii, WDr 10(1982) z. 1-4, 145-154; EJ. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ i Stosunków Międzynarodowych, Wwa 1982, 19862, 190-191; Z. Roszek, H. w 1945 w oczach misjonarza. Informacje Misyjne (1982) z. 4, 35-39; A. Kość, Kościół katolicki z japońskim obliczem. Misjonarz 2(1984) z. 6, 3-4; Jan Paweł li na Filipinach i w Japonii 16-26 11 1981. Przemówienia i homilie, Wwa 1986; AnPont 1992.

Podobne prace

Do góry